Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder

Her kan du få overblik over de aktuelle satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Vi har modtaget henvendelser om, at udskrifter af vores vejledninger fra Retsinformation.dk nogen gange får tallene og teksterne til at ”hoppe”. Vi anbefaler, at man vælger at åbne vejledningen via PDF-ikonet øverst på siden i retsinformation.dk, før man skriver vejledningen ud.

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. omfatter følgende:

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Delpension
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • Løntilskud
 • Jobrotationsydelse
 • Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Rådighedsbeløb
 • Seniorjob
 • Befordringsgodtgørelse

Retsinformation: Vejledning nr. 9883 af 3. december 2020 om satser mv. for 2021 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10051 af 22. december 2020 om satser mv. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10237 af 27. december 2019 om satser mv. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9515 af 27. juni 2018 om satser mv. for 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9909 af 19. september 2017 om satser mv. for 2017 (nyt vindue)

Satser for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.m.

Arbejdsløshedsforsikringens område omfatter følgende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Dagpengegodtgørelse (G-dag)
 • Efterløn
 • Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
 • Beløbsgrænser og bundfradrag vedrørende efterløn
 • Lempeligt fradrag i efterløn ved arbejde
 • Skattefri præmie
 • Særlige reduktionsbeløb for efterløn (EØS-lande, Schweiz og Færøerne)
 • Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 • Omregningssats
 • Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2013
 • Timesats for ATP-bidrag 

Retsinformation: Vejledning nr. 9231 af 12. april 2021 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2021 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9012 af 11. januar 2021 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2021 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 (nyt vindue)

Oplysning om omregning af DIS indkomst skalatrin og faktorer for 2020 (pdf) (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9956 af 1. november 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10075 af 19. december 2018 satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9874 af 16. oktober 2018 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9616 af 29. juni 2017 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9584 af 29. juni 2017 om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017 om omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2017 (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 9882 af 3. december 2020 om regulering pr. 1. januar 2021 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10025 af 15. november 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2020 (nyt vindue)

Satsvejledning for 2019 er revideret som følge af lovforslag L19 om forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie, der udmønter dele af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019. Forhøjelsen af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension har virkning med tilbagevirkende kraft for 2019 og medføre følgende elementer:

Bundfradraget ved beregning af pensionstillægget samt den personlige tillægsprocent for folkepensionister ved indtægter fra personligt arbejde forhøjes fra 100.008 kr. til 122.004 kr.

En lempet aftrapning for folkepensionister og førtidspensionister efter reglerne før 2003, som følge af indkomst fra en ægtefælle eller samlevende, som ikke er pensionist, ved at det eksisterende fradrag i indtægtsgrundlaget på halvdelen af ægtefællen eller den samlevendes indtægt op til et loft på 307.700 kr., ændres til, at der ses bort fra 54 pct. af indtægten uden loft.  

En lempet aftrapning for førtidspensionister efter reglerne efter 2003, som følge af indkomst fra en ægtefælle eller samlevende, som ikke er pensionist, ved at forhøje det eksisterende fradrag i indtægtsgrundlaget for ægtefællen eller den samlevendes indtægt på 236.728 kr. til 249.728 kr.

Retsinformation: Vejledning nr. 10024 af 15. november 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 – revideret (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9530 af 29. juni 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10143 af 16. november 2016 af satser om regulering pr. 1. januar 2017 (nyt vindue)

Ældre satser

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 10238 af 27. december 2019 om satser m.v. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10026 af 15. november 2019 om satser m.v. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9166 af 1. marts 2019 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10090 af 20. december 2018 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9885 af 26. oktober 2018 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10204 af 7. december 2017 om satser m.v. for 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10325 af 20. december 2016 om satser m.v. 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10038 af 24. oktober 2016 om satser m.v. 2016 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9043 af 27. januar 2015 om satser m.v. 2015 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9507 af 8. juli 2014 om satser m.v. 2014 (nyt vindue)

Tillæg til vejledning om satser m.v. for 2014 (pdf) (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9796 af 5. december 2013 om satser m.v. 2014 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9625 af 12. december 2012 om satser m.v. 2013 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9115 af 12. marts 2012 om satser m.v. 2012 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9679 af 15. december 2010 om satser m.v. 2011 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9930 af 25. november 2009 om satser m.v. 2010 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9783 af 19. november 2008 om satser m.v. i 2009 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10239 af 14. november 2007 om satser m.v. i 2008 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10122 af 13. december 2006 om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 100 af 17. november 2005 om satser m.v. pr. 1. januar 2006 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 102 af 16. november 2004 om satser m.v. pr. 1. januar 2005 (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2016 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2015 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2014 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2013 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2012 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 (pdf) (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 9165 af 1. marts 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10091 af 20. december 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9886 af 26. oktober 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10048 af 3. november 2017 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9039 af 23. januar 2015 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 11284 af 17. december 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser (nyt vindue) 

Sidst opdateret: 21-10-2021