Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder

Her kan du få overblik over de aktuelle satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Vi har modtaget henvendelser om, at udskrifter af vores vejledninger fra Retsinformation.dk nogen gange får tallene og teksterne til at ”hoppe”. Vi anbefaler, at man vælger at åbne vejledningen via PDF-ikonet øverst på siden i retsinformation.dk, før man skriver vejledningen ud.

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. omfatter følgende:

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Delpension
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • Løntilskud
 • Jobrotationsydelse
 • Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Rådighedsbeløb
 • Seniorjob
 • Befordringsgodtgørelse

Retsinformation: Vejledning nr. 9768 af 29. juni 2022 om satser mv. for 2022 (nyt vindue)

Forlængelse af det midlertidige børnetilskud til udgangen af 2022 og ny sats for befordringsgodtgørelse i den nye vejledning af 29. juni 2022

I den nye vejledning nr. 9768 af 29. juni er der foretaget to ændringer:

Som følge af lov nr. 877 af 21. juni 2022 om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud for andet halvår 2022) forlænges ordningen med midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere til og med 31. december 2022 (tabel 6).

Den gældende kilometersats for befordringsgodtgørelse efter § 175 stk. 1 og stk. 2 i LAB hæves med virkning fra 1. maj 2022 til 1,08 kr. pr. km. (tabel 12).

Retsinformation: Vejledning nr. 9210 af 7. marts 2022 om satser mv. for 2022 (nyt vindue)

Midlertidig børnetilskud i den nye vejledning af 7. marts 2022

Den nye satsvejledning nr. 9210 af den 7. marts 2022 er opdateret med Tabel 6. Midlertidigt børnetilskud på baggrund af vedtagelsen af Lov nr. 225 af 15. februar 2022, der forlænger det midlertidige børnetilskud til og med 30. juni 2022. Det bemærkes, at satserne i tabel 6 kun er gældende i perioden fra den 1. januar 2022 til og med 30. juni 2022.

Retsinformation: Vejledning nr. 10048 af 15. december 2021 om satser mv. for 2022 (nyt vindue)

Der gøres opmærksom på følgende vedrørende tidligere versioner af vejledningen:

Den tidligere vejledning nr. 9871 af 20. oktober 2021, indeholdt en tabel 6, vedrørende midlertidigt børnetilskud, jf. lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Lov nr. 1550 af 27. december 2019). Denne er fjernet, da ordningen på finansloven for 2021 er fastsat til at udløbe ved udgangen af 2021

Retsinformation: Vejledning nr. 9871 af 20. oktober 2021 om satser mv. for 2022 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9883 af 3. december 2020 om satser mv. for 2021 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10051 af 22. december 2020 om satser mv. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10237 af 27. december 2019 om satser mv. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9515 af 27. juni 2018 om satser mv. for 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9909 af 19. september 2017 om satser mv. for 2017 (nyt vindue)

Satser for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.m.

Arbejdsløshedsforsikringens område omfatter følgende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Dagpengegodtgørelse (G-dag)
 • Efterløn
 • Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
 • Beløbsgrænser og bundfradrag vedrørende efterløn
 • Lempeligt fradrag i efterløn ved arbejde
 • Skattefri præmie
 • Særlige reduktionsbeløb for efterløn (EØS-lande, Schweiz og Færøerne)
 • Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 • Omregningssats
 • Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2013
 • Timesats for ATP-bidrag 
 • Indekseringsfaktorer 
 • DIS-faktorer

Retsinformation: Vejledning nr. 9985 af 29. november 2021 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikrings område 2022 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9231 af 12. april 2021 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2021 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9012 af 11. januar 2021 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2021 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 (nyt vindue)

Oplysning om omregning af DIS indkomst skalatrin og faktorer for 2020 (pdf) (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9956 af 1. november 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10075 af 19. december 2018 satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9874 af 16. oktober 2018 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9616 af 29. juni 2017 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9584 af 29. juni 2017 om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017 om omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2017 (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 9908 af 9. november 2021 om regulering pr. 1. januar 2022 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (nyt vindue)

Der gøres opmærksom på følgende vedrørende tidligere versioner af vejledningen:

Den tidligere vejledning nr. 9845 af 20. oktober 2021, indeholdt en fejl i tabel 13 Husholdningsfradrag ved el (bkg. §17, stk. 3) i kolonnen "enlig årlig", hvor satsen var forkert.

Den tidligere vejledning nr. 9870 af 20. oktober 2021 indeholdt en fejl i tabel 3 Individuel boligstøtte - diverse satser under punkt 5: Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte, hvor procentsatsen "andre" er ændret.

Retsinformation: Vejledning nr. 10025 af 15. november 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10024 af 15. november 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 – revideret (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9530 af 29. juni 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10143 af 16. november 2016 af satser om regulering pr. 1. januar 2017 (nyt vindue)

Det bemærkes endvidere, at satserne i tabel 2 - Individuel boligstøtte - boligsikring i 2022 er identiske med satserne i 2021. Dette skyldes en korrektion af reguleringen bagud i tid, der stort set svarer til reguleringen fra 2021 til 2022.

Ældre satser

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 10238 af 27. december 2019 om satser m.v. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10026 af 15. november 2019 om satser m.v. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9166 af 1. marts 2019 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10090 af 20. december 2018 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9885 af 26. oktober 2018 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10204 af 7. december 2017 om satser m.v. for 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10325 af 20. december 2016 om satser m.v. 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10038 af 24. oktober 2016 om satser m.v. 2016 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9043 af 27. januar 2015 om satser m.v. 2015 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9507 af 8. juli 2014 om satser m.v. 2014 (nyt vindue)

Tillæg til vejledning om satser m.v. for 2014 (pdf) (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9796 af 5. december 2013 om satser m.v. 2014 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9625 af 12. december 2012 om satser m.v. 2013 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9115 af 12. marts 2012 om satser m.v. 2012 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9679 af 15. december 2010 om satser m.v. 2011 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9930 af 25. november 2009 om satser m.v. 2010 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9783 af 19. november 2008 om satser m.v. i 2009 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10239 af 14. november 2007 om satser m.v. i 2008 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10122 af 13. december 2006 om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 100 af 17. november 2005 om satser m.v. pr. 1. januar 2006 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 102 af 16. november 2004 om satser m.v. pr. 1. januar 2005 (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2016 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2015 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2014 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2013 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2012 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 (pdf) (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 9165 af 1. marts 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10091 af 20. december 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9886 af 26. oktober 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10048 af 3. november 2017 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9039 af 23. januar 2015 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 11284 af 17. december 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser (nyt vindue) 

Spørgsmål og svar om befordringsgodtgørelse for personer i tilbud

 

Sidst opdateret: 28-09-2022