Spring til hovedindhold

Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Aftale om forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Aftalen om forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev indgået den 23. august 2018. Aftalen forenkler beskæftigelsesindsatsen, så der bliver tid til at hjælpe ledige i job. Centrale krav blev afskaffet, og det blev aftalt, at indsatsen skulle ske sk ud fra den enkeltes behov.

Intentionen med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er forenkling. Der skal være større frihed for kommuner og a-kasser til at tilpasse indsatsen den enkelte ledige, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i beskæftigelsesindsatsen. Det er derfor aftalt, at beskæftigelsesindsatsen forenkles, så borgere mødes med fair krav og forståelige regler, og der bliver frigjort vigtige ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt at hjælpe ledige i job og væk fra offentlig forsørgelse, så alle kommer med.

Centrale initiativer i aftalen

  • Færre og mere enkle proceskrav bl.a. til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, samt enklere regler for samtalernes indhold og krav til ret og pligt tilbud
  • Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser i en fireårig periode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet
  • Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater
  • Flere digitale løsninger

Initiativet Mere ansvar til a-kasser

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Du kan læse mere om aftalens enkelte dele her:

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: En forenklet beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Love, bekendtgørelser og vejledninger om en forenklet beskæftigelsesindsats

Retsinformation.dk: Bekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022 om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Retsinformation.dk: Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue)

Bekendtgørelser og vejledninger der er gennemskrevet eller konsekvensrettet som følge af Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats (pdf)

Retsinformation.dk: Vejledning nr. 10084 af 29. november 2019 om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)