Spring til hovedindhold

Aktiviteter og tidslinje for implementering af nyt kontanthjælpssystem

Her får du overblik over de vigtigste aktiviteter og tidslinje for aftalerne.

Tidsplan for de tre aftaler i det nye kontanthjælpssystem

Lovforslag og hvornår de træder i kraft

 • April 2024: Lovforslag om skærpede betingelser for ret til kontanthjælp fremsættes i Folketinget af Udlændinge-og integrationsministeren
 • Sommeren 2024: Lovforslag om nyt kontanthjælpssystem og lovforslag om arbejdspligt sendes i ekstern høring
 • Oktober 2024: Lovforslag om nyt kontanthjælpssystem og lovforslag om arbejdspligt fremsættes af Beskæftigelsesministeren
 • 1. Januar 2025: Lovforslag om arbejdspligt træder i kraft og får virkning, hvilket betyder, at det bliver muligt at iværksætte arbejdspligt for den eksisterende SHO-målgruppe
 • 1. juli 2025: Arbejdspligt skal være fuldt indfaset for den nuværende SHO-målgruppe
 • 1. juli 2025: Lovforslag om nyt kontanthjælpssystem og lovforslag om skærpede betingelser for ret til kontanthjælp får virkning. Det bliver dermed muligt at iværksætte arbejdspligt også for den nye målgruppe.
 • 1. januar 2026: Arbejdspligten skal være indfaset for den nye målgruppe.

Aktiviteter i implementeringen af arbejdspligten

Afdækning af kommunernes implementeringsbehov: STAR indsamler viden for bedst at kunne understøtte kommunerne.

1. og 2. kvartal 2024

 • STAR er i dialog med udvalgte kommuner for at blive klogere på, hvad kommunerne har brug for i implementeringen, så vi kan tilbyde den bedst mulige støtte. Der er afholdt to workshops og en række en-til-en møder med kommuner.
 • KL og KOMBIT har leveret data om målgruppernes forventede størrelse til kommunerne.
 • STAR er i dialog med KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration om, hvad vi skal være særligt opmærksomme på i kommunernes implementering.

Forberedelse af implementering og lovproces: STAR svarer på spørgsmål og udarbejder lovgivning.

2. - 4. kvartal 2024

 • STAR udbygger løbende denne side med spørgsmål/svar, guider og links til lovgivning
 • STAR orienterer på webinar om indhold i lovforslaget, efter det er sendt i ekstern høring i juni 2024
 • Oktober 2024: Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslag i Folketinget
 • November 2024: Lovforslaget forventes vedtaget.

Implementering og opfølgning: Offentlig tilgængeligt data og fortsat støtte til implementering.

4. kvartal 2024 - 2026

 • 1. januar 2025: Lovforslaget om arbejdspligt får virkning.
 • Umiddelbart efter vedtagelse af loven afholder STAR tre regionale temamøder for teamledere i kommunerne med det formål at klæde kommunerne bedst muligt på til implementering af arbejdspligt
 • STAR holder landsdækkende webinarer med præsentation af lovgivning, tidsplan for implementering mm. for alle interesserede i kommunerne
 • STAR udvikler offentlige målinger om arbejdspligt på jobindsats.dk
 • 1. juli 2025: Lovforslaget der udvider målgruppen for arbejdspligten får virkning.

Aktiviteter i implementeringen af nyt kontanthjælpssystem

Dialog om IT-udvikling og administration

4. kvartal 2023 – 2. kvartal 2024

 • STAR afholder løbende møder i en række arbejdsgrupper med deltagelse af bl.a. Udbetaling Danmark, KL og kommunernes it-fællesskab KOMBIT, herunder indstationerede medarbejdere fra kommunerne om de forskellige initiativer i aftalen. Arbejdsgrupperne har til formål at afdække krav til IT-udvikling og administration af kommende ydelsessystem.
 • STAR præsenterer og besvarer spørgsmål om aftalen for kommunernes jobcenter-/arbejdsmarkedschefer.

Lovproces og information om de forventede regelændringer

2. - 3. kvartal 2024

 • Sommeren 2024: Lovforslaget sendes i ekstern høring
 • Oktober 2024: Lovforslaget om et nyt kontanthjælpssystem bliver fremsat i folketinget
 • 1. januar 2025: Nye regler forventes at træde i kraft med virkning fra den 1. juli 2025. Der er således 6 måneder fra ikrafttrædelse til, at de nye regler får virkning, hvor kommunerne kan forberede det nye system.
Sidst opdateret: 01-05-2024