Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik er at afklare og udvikle den lediges kompetencer og jobmål og bringe den ledige tættere på job eller uddannelse.

Virksomhedspraktik er primært for personer, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår eller med løntilskud. Praktikken kan foregå både hos offentlige og private arbejdsgivere.

Forud for etableringen skal der aftales et præcist formål med virksomhedspraktikken. Så vidt muligt skal det aftales, at praktikken kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager. Hvis disse ordinære løntimer foregår samtidigt med praktikken, skal de være i en anden arbejdsfunktion.

Det skal desuden aftales, hvilket af følgende formål der ønskes opnået:

1) Ordinære løntimer, hvor praktikken skal afklare eller udvikle kompetencer i forhold til job eller uddannelse, afhængigt af målgruppen, som direkte kan føre til timer, hvor personen ansættes ordinært på virksomheden.

2) Optræning af specifikke kompetencer inden for personens job- eller uddannelsesmål, afhængigt af målgruppen, som kan indgå i personens cv og jobsøgning.

3) Afklaring af job- eller uddannelsesmål hvor praktikken består af typiske opgaver inden for mulige jobområder.

For sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som er i et ansættelsesforhold, kan formålet desuden være afklaring eller udvikling af kompetencer med henblik på at fastholde ansættelsesforholdet.

Det er som hovedregel ikke muligt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud. Der er dog undtagelser for visse målgrupper, som er langt fra arbejdsmarkedet.

Til borgere

Du er i målgruppen for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at opnå eller fastholde et job på normale vilkår eller med løntilskud, og hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job. Det samme gælder, hvis du er godkendt til et fleksjob.

Virksomhedspraktik er som hovedregel kortvarig. Varigheden afhænger af den ydelse, du modtager, og af dine konkrete behov for virksomhedspraktikken.

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om virksomhedspraktik.

Object reference not set to an instance of an object.

Sidst opdateret: 22-10-2021