Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fortrinsadgang for personer med handicap

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale ved opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv.

Hvad indebærer fortrinsadgang?

Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give fortrinsadgang til personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige herunder taxibevillinger og stadepladser. Formålet med ordningen er, at styrke mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap, da personer med handicap kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse på det almindelige arbejdsmarked.

Fortrinsadgang sikres ved borgerens ret til en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandlingspligt, hvis:

  • borgeren har et handicap
  • borgeren opfylder de formelle uddannelseskrav
  • der er tale om en opslået stilling i det offentlige eller udstedelse af stadepladser m.v.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Kommunale fællesskaber
  • Statslige institutioner
  • Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Hvem kan gøre brug af fortrinsadgang?

I målgruppen for ordningen er:

  • Personer der på grund af et selvvurderet handicap har eller kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse
  • Personer der er i job, men som på grund af et handicap, kan have vanskeligt ved at skifte job

Borgere med handicap kan søge med fortrinsadgang via jobcentret eller uden om jobcentret.

Hvis en offentlig virksomhed ansætter en intern medarbejder i en stilling, er det ikke muligt at gøre brug af fortrinsadgang til denne stilling. Søges med fortrinsadgang til en stilling i jobcentret i ansøgers bopælskommune skal jobcentret i nabokommunen behandle ansøgningen.

Liste over nabojobcentre (pdf)

Regler

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kapitel 2 og den tilhørende bekendtgørelse kapitel 2 kan du læse om reglerne for fortrinsadgang.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.  

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 22-03-2024