Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Jobrettede samtaler

Jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre skal tage udgangspunkt i den enkelte lediges ønsker, behov og ressourcer, når der gennemføres jobrettede samtaler.

Som led i det intensiverede kontaktforløb er hyppige og jobrettede samtaler et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med at komme i job.

Her på siden kan du 1) få viden om den jobrettede samtale, 2) få inspiration til, hvordan du som jobkonsulent kan arbejde med den jobrettede samtale, 3) få inspiration til, hvordan du som chef kan arbejde med kollegial sparring i den jobrettede samtale. 

Hvad er en jobrettet samtale?

En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og inddragende samtaleteknik understøtter den ledige i selv at tage ansvar og være aktivt jobsøgende. Målet er, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse.

Den jobrettede samtale

Hvad er kollegial sparring på den jobrettede samtale? 

Erfaringer fra Projekt Jobrettet samtale viser, at kollegial sparring kan styrke jobkonsulenternes kompetencer til at holde jobrettede samtaler. Formålet med den kollegiale sparring er at styrke og sikre kvaliteten af de jobrettede samtaler. Det medvirker til, at borgerne oplever, at samtalerne er mere jobrettede, hvilket understøtter deres jobsøgning og dermed vejen tilbage til arbejdsmarkedet. 

Kollegial sparring på den jobrettede samtale

7 praksisark omkring den jobrettede samtale

Inspiration til medarbejdere og ledere om afholdelse af den jobrettede samtale.

Samlet praksisark (pdf)

Sidst opdateret: 08-03-2024