Spring over hovedmenu

Initiativet Mere ansvar til a-kasser

Udvalgte a-kasser får i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet for dagpengemodtagere.

Som en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen får udvalgte a-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Initiativet skal omfatte minimum 25 pct. af de nyindplacerede på dagpenge årligt.

A-kasser har frem til 1. marts kunnet indsende ansøgning om deltagelse i forsøget. På baggrund af ansøgningerne og de centralt fastsatte kriterier, udvalgte aftale-partierne bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats de a-kasser, som skal deltage i forsøget. I alt er der udvalgt 9 a-kasser, som deltager både regionalt og landsdækkende (ekskl. frikommuner). De 9 a-kasser er: 

  • 3FA
  • Dansk Metal A-kasse 
  • FOAs A-kasse 
  • Magistrenes A-kasse 
  • FTFA
  • HK Danmarks A-kasse 
  • Socialpædagogernes A-kasse 
  • BUPL-A 
  • Min A-kasse 

Ansøgninger fra deltagende A-kasser (nyt vindue) 

De 15 frikommuner, som har mulighed for at gennemføre forsøg med kontaktforløbet for dagpengemodtagere, er ikke en del af Forsøg med mere ansvar til a-kasserne. 

De nærmere rammer for forsøget vil blive fastsat i en bekendtgørelse og tilhørende vejledning. Bekendtgørelse og vejledning er sendt i ekstern høring den 6. september 2019, via høringsportalen. 

Bekendtgørelse og vejledning (nyt vindue) 

Forsøget igangsættes 1. januar 2020. 

Oversigt: A-kasser og kommuner, som indgår i forsøg med mere ansvar til a-kasser (pdf) (nyt vindue) 

Oversigt: Opgørelse af antal indplacering i 2018 i a-kasser og kommuner, som deltager i forsøget (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over frikommuner (pdf) (nyt vindue)

Opslag: Forsøg med mere ansvar til a-kasser (nyt vindue)

Du kan læse mere initiativet her

En forenklet beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Sidst opdateret: 06-09-2019