Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse

I din virksomhed kan I aftale, at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser.

Kollektiv overenskomst eller aftale

I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og dine ansatte.  

Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale

Definition af begrebet "en virksomhed"

Det er en betingelse for etablering af en arbejdsfordeling, at den omfatter alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed.

Definition af "virksomhed" ved arbejdsfordeling

Nedsættelse af arbejdstiden 

Der gælder særlige regler for, hvordan arbejdstiden skal nedsættes. 

Nedsættelse af arbejdstiden ved arbejdsfordeling

Anmeldelse eller godkendelse af en arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Anmeldelse eller godkendelse af en arbejdsfordeling

Afskedigelse og opsigelse under en arbejdsfordeling

Under arbejdsfordelingen må du som arbejdsgiver ikke afskedige medarbejdere, som er omfattet af arbejdsfordelingen.  

Afskedigelse og opsigelse under en arbejdsfordeling

Merarbejde under en arbejdsfordeling

Perioder med kortvarigt behov for mere arbejdskraft medregnes som udgangspunkt i arbejdsfordelingsperioden. 

Merarbejde under en arbejdsfordeling

Kurser og ferie under en arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling kan godt etableres, selvom medarbejdere skal på kurser eller uddannelse i arbejdsfordelingsperioden. Det er også muligt at holde kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling.

Kurser, uddannelse og ferie under en arbejdsfordeling

G-dage for 1. og 2. ledighedsdag

Du skal som arbejdsgiver betale G-dage for de første 2 dage, hvor der ikke arbejdes under arbejdsfordelingen.

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

 

 

Sidst opdateret: 22-05-2023