Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Forsikringsordninger for sygedagpenge - selvstændige erhvervsdrivende og mindre private virksomheder

Udbetaling Danmark administrerer to typer forsikringsordninger for sygedagpenge: En for selvstændige erhvervsdrivende og en for private arbejdsgivere.

Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en forsikring, som sikrer sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode.

Der kan tegnes forsikring med ret til sygedagpenge fra enten første eller tredje sygedag.

Præmiebeløbene for forsikringen er fastsat i bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Det er opholdskommunen, der træffer afgørelse om sygedagpenge. Sygefravær skal anmeldes til kommunen via den digitale løsning NemRefusion.

Anmeldelse via NemRefusion på virk.dk.

Sygdom skal anmeldes senest 1 uge efter første eller tredje fraværsdag. Ved senere anmeldelse udbetales sygedagpenge først fra kommunens modtagelse af anmeldelsen.

Selvstændige erhvervsdrivende kan læse mere om sygedagpengereglerne på borger.dk.

Sygedagpenge, hvis du er selvstændig på borger.dk.

Sygedagpenge.

Forsikring for private arbejdsgivere

Som mindre privat arbejdsgiver kan man tegne en forsikring, som giver ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) af en sygeperiode.

Det er en betingelse, at den samlede lønudgift i det foregående år ikke overstiger 1.750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge.

Hvis man tegner en forsikring, får man dækket alle udgifter til sygedagpenge – dog ikke for medarbejderens første sygedag. Den første sygedag skal arbejdsgiveren altid selv betale.

Arbejdsgivers refusion af sygedagpenge.

En arbejdsgiver, der har tegnet en forsikring og derfor er berettiget til refusion i arbejdsgiverperioden skal anmode om refusion hos kommunen via den digitale løsning Nemrefusion. Det er den sygemeldte lønmodtagers handlekommune, der træffer afgørelse om sygedagpenge.

Anmeldelse og anmodning om refusion via NemRefusion hos virk.dk.

Administration af forsikringsordningerne

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer forsikringsordningerne for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

Hvis en selvstændig virksomhed ønsker at blive tilmeldt en forsikringsordning, ændre en forsikring eller meldes ud, skal virksomheden kontakte Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark kan også vejlede om forsikringsordningerne for sygedagpenge.

Sygedagpengeforsikring på virk.dk

Love og regler for forsikringsordningerne

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende (reguleres årligt).

Vejledning om sygedagpengeforsikringerne.

Sidst opdateret: 28-06-2024