Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Jobcentrets hjælp til virksomhedens medarbejdere, der varsles afskediget i større antal

Ved større afskedigelser kan din virksomhed via jobcentret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget.

Offentlige eller private virksomheder kan via jobcenteret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Ved afskedigelser af større omfang omfattet af varslingsloven, skal dette meddeles skriftligt til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Efter varslingsloven, bliver det betragtet som afskedigelser af større omfang, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør:

  • Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
  • Mindst 10 pct. i virksomheder, som beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
  • Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Varslingsindsats ved større afskedigelser

Kontakt det regionale arbejdsmarkedsråd om forventede afskedigelser og få vejledning:

  • Nord-, Midt- og Østjylland: amkmidt-nord@star.dk
  • Sydjylland og Fyn: amksyd@star.dk
  • Hovedstaden, Sjælland og Bornholm: amkoest@star.dk
Sidst opdateret: 22-05-2023