Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Anmeldelse eller godkendelse af arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Er man på en arbejdsplads blevet enig om en arbejdsfordeling, og ønsker de ansatte dagpenge, skal arbejdsfordelingen anmeldes til jobcenteret. Anmeldelsen til jobcenteret skal ske senest samtidig med, arbejdsfordelingen træder i kraft.

Jobcenteret skal ikke godkende arbejdsfordelingen, men skal registrerer medarbejderne og underretter deres a-kasser om, hvilke medarbejdere der er på fordeling. Herefter er det a-kasserne, der skal vurdere, om medarbejderne kan få udbetalt supplerende dagpenge.

Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for tiden ud over 13 uger. Ansøgningen skal være modtaget senest 4 uger før udløbet af de 13 uger.

RAR skal også godkende arbejdsfordelingen, hvis der i de sidste 12 måneder samlet været arbejdsfordeling i mere end 13 uger, det vil sige summen af den aktuelle arbejdsfordeling og eventuelle tidligere arbejdsfordelinger inden for 12 måneder, beregnet ud fra slutdatoen i den aktuelle arbejdsfordeling.

Det er i begge situationer en betingelse, at der foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at mulighederne for efteruddannelse er drøftet.

Både anmeldelse til jobcenteret og ansøgning til RAR sendes til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger.

Anmeldelser og ansøgninger skal ske på særlige blanketter. Ud over at afgive oplysninger om selve arbejdsfordelingen, skal du som arbejdsgiver skrive under på, at medarbejderne kan fratræde deres stilling uden varsel for at overtage andet arbejde med en længere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

Det skyldes, at der kun kan udbetales supplerende dagpenge til medarbejderne, hvis de er frigjort fra et i øvrigt gældende opsigelsesvarsel.

Blanketter til brug for anmeldelse/godkendelse af en arbejdsfordeling (nyt vindue)

Hvis arbejdsfordelingen anmeldes for sent til jobcentret, falder arbejdsfordelingen bort og skal anmeldes på ny. 

Sidst opdateret: 22-05-2023