Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale

I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. Er der ingen overenskomst, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og dine ansatte.

Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst

Etableringen af en arbejdsfordeling sker typisk ved, at du som arbejdsgiver aftaler arbejdsfordelingsordningen med den lokale fagforening, tillidsmanden eller anden repræsentant for det pågældende fag-forbund.

Når aftalen er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst, herunder også personer, der vender tilbage fra barselsorlov. De enkelte ansatte kan således ikke vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

Er der ansatte under flere overenskomster, skal arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder i virksomheden som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, for at arbejdsfordelingen kan etableres.

Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Om en arbejdsfordeling er i strid med eventuelle overenskomstmæssige bestemmelser eller den kollektive aftale, skal afklares imellem overenskomstens parter/parterne.

Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv aftale

På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og samtlige - dog mindst 2 - ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Det er en betingelse, at alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed er enige i og indgår aftalen, og at der ifølge aftalen gælder ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen.

Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres. De enkelte ansatte kan således vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

Alle typer medarbejdere kan indgå aftale om arbejdsfordeling, også funktionærer.

Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at
få supplerende dagpenge.

Om en arbejdsfordeling er i strid med eventuelle overenskomstmæssige bestemmelser eller den kollektive aftale, skal afklares imellem overenskomstens parter/parterne.

Sidst opdateret: 22-05-2023