Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ferie på forskud

Her kan du læse spørgsmål/svar om ferie på forskud

07-07-21

Det er en betingelse, at ferien kan optjenes inden for samme ferieår. Reglerne giver ikke mulighed for, at lønmodtageren i ét ferieår holder betalt ferie, som først optjenes i et efterfølgende ferieår. En nyansat lønmodtager, som ansættes den 1. juli, kan f.eks. ikke holde 3 ugers betalt hovedferie i august og herved lade den ferie, som ikke kan optjenes i indeværende ferieår, fragå i den betalte ferie, som optjenes i det efterfølgende ferieår som starter den 1. september. Lønmodtageren vil i den situation være henvist til at holde den del af ferien, der ikke kan optjenes inden for ferieåret for egen regning.

07-07-21

Hvis en lønmodtager har holdt ferie på forskud og fratræder, inden ferien er optjent, kan arbejdsgiveren modregne med værdien af den afholdte, men ikke optjente ferie i lønmodtagerens udestående krav på løn og feriebetaling, jf. ferielovens § 7, stk. 1, 2. pkt.

Værdien af den afholdte ferie skal ses i forhold til den betaling, som lønmodtageren konkret har modtaget under afholdelsen af ferien. Har lønmodtageren ved fratræden endnu ikke optjent den afholdte ferie fuldt ud, vil arbejdsgiveren kunne fratrække et beløb svarende til den udbetalte løn under ferie og eventuelt ferietillæg eller den udbetalte feriegodtgørelse for de afholdte feriedage, som på fratrædelsestidspunktet ikke er optjent.

 

Sidst opdateret: 07-07-2021