Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om optjening af ferie

Her kan du læse spørgsmål/svar om optjening af ferie

07-07-21

Det fremgår af ferielovens § 5, stk. 1, at optjening af ferie sker med 2,08 dag pr. måneds ansættelse.

Det er STAR’s vurdering, at ferien er optjent ved kalendermånedens udgang.

 

07-07-21

De optjente feriedage skal ikke løbende afrundes til hele dage.

I perioden frem til ferieårets udløb optjener lønmodtageren 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse uden afrunding.

Hvis en lønmodtager er ansat i et helt ferieår optjener lønmodtageren ret til 5 ugers betalt ferie, jf. ferielovens § 4, stk. 1. Det er derfor STAR’s vurdering, at der kun skal ske oprunding ved ferieårets udgang, hvor lønmodtageren har været ansat i et helt ferieår og derfor har ret til 5 ugers ferie og ikke 24,96 feriedage.

Sidst opdateret: 07-07-2021