Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om varsling af ferie

Her kan du læse spørgsmål/svar om varsling af ferie

07-07-21

Det er STAR’s vurdering, at arbejdsgiveren kan varsle øvrige feriedage, før hovedferien er optjent.

Efter ferielovens § 8, stk. 2, har en lønmodtager ret til at holde mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng (hovedferien) i ferieafholdelsesperioden. Lønmodtageren har ret til at holde hovedferien i perioden fra 1. maj til 30. september (hovedferieperioden). En lønmodtager, som ansættes på et tidspunkt af året, hvor det ikke er muligt for den pågældende at optjene 3 ugers betalt ferie til afholdelse i hovedferieperioden, har ret til at afholde hele den ferie, der optjenes, i sammenhæng i hovedferieperioden.

Det betyder, at hvis en lønmodtager er ansat fra et tidspunkt, hvor lønmodtageren potentielt vil kunne optjene mere end 3 ugers ferie hovedferie i ferieåret, er ferien udover 3 uger øvrig ferie, som arbejdsgiveren vil kunne varsle til afholdelse, før hovedferien er optjent, og i det omfang den øvrige ferie ikke allerede er holdt.

Lønmodtagerens eventuelle fratræden inden ferieårets udløb har ikke betydning for arbejdsgiverens mulighed for at varsle øvrig ferie, da forhold efter ansættelsens ophør er arbejdsgiveren uvedkommende.

Det forhold, at arbejdsgiveren kan varsle øvrig ferie som angivet i eksemplet, indskrænker imidlertid ikke arbejdsgiveren i at varsle hovedferie til afholdelse fra hovedferieperiodens begyndelse den 1. maj.

Eksempel
En lønmodtager, som ansættes den 1. december uden forudgående beskæftigelse, vil kunne optjene 9 x 2,08 dage i det resterende ferieår. Arbejdsgiveren vil i den situation kunne varsle 18,72 – 15 svarende til 3 hele feriedage.

 

07-07-21

En arbejdsgiver kan varsle hovedferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien er optjent. Ferien skal ikke være optjent på varslingstidspunktet, men skal være optjent på afholdelsestidspunktet.

Lønmodtageren har krav på at holde hovedferien i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30 september. Medmindre andet aftales skal hovedferien derfor varsles til afholdelse i denne periode.

07-07-21

Det fremgår af ferielovens § 4, at en lønmodtager har ret til at holde 4 ugers ferie i ferieåret fra 1. september til den 31. august året efter.

Det betyder, at arbejdsgiveren ikke ensidigt kan varsle 3 ugers ferie til afholdelse i september måned, men alene op til en 1 uges ferie samt ferie, der måtte være overført fra et tidligere ferieår.

Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at arbejdsgiveren og lønmodtageren i en konkret situation kan aftale, at lønmodtageren holder sin hovedferie i september, jf. § 3, stk. 6.

07-07-21

Bortset fra ved kollektive ferielukninger, kan arbejdsgiveren kun varsle ferie, som er optjent på ferietidspunktet, jf. ferielovens § 15 modsætningsvist. Ferien skal derimod ikke være optjent på varslingstidspunktet.

07-07-21

Den nye ferielov angiver ikke, i hvilken rækkefølge den optjente ferien skal holdes, dog skal overført ferie holdes før anden ferie, jf. §§ 21 og 22.

STAR vurderer, at den administrative praksis efter den tidligere ferielov, hvorefter en lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at lønmodtageren holder optjent ferie hos den nuværende arbejdsgiver før ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver, er videreført i den nye ferielov.

Sidst opdateret: 07-07-2021