Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fastholdelse af medarbejder med handicap

Der findes en række støtteordninger, som kan gøre det nemmere for dig som arbejdsgiver at fastholde en medarbejder med handicap. Samtidig er der også nogle krav, du skal være opmærksom på, hvis en medarbejder med handicap oplever problemer med at udføre sit arbejde.

Medarbejdere med handicap er beskyttet af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven). Det betyder, at hvis en medarbejder med handicap har problemer med at udføre sit arbejde på grund af handicappet, så har du som arbejdsgiver som udgangspunkt pligt til at forsøge at indrette arbejdet og arbejdspladsen sådan, at medarbejderen med handicap har mulighed for at fungere i jobbet. En arbejdsgiver har pligt til rimelig tilpasning eller pligt til at foretage hensigtsmæssige foranstaltninger.

Kravet om rimelig tilpasning gælder dog ikke, hvis den vil betyde en uforholdsmæssig stor byrde for en arbejdsgiver, og du er ikke forpligtiget til fortsat at beskæftige en medarbejder med handicap, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen efter iværksættelsen af de hensigtsmæssige foranstaltninger.

Rimelig tilpasning af arbejdspladsen (Nyt vindue)

Tips, når du skal fastholde en medarbejder

Når du ønsker at gøre en indsats for at fastholde en medarbejder med et handicap, kan du fx gøre følgende:

  • Undersøg i dialog med din medarbejder hvilke konkrete behov, der er for tilpasning af arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne
  • Kontakt jobcentret tidligt i forløbet for at høre om mulighederne for at modtage støtte gennem jobcentret, herunder de handicapkompenserende ordninger
  • Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller andre relevante partnere for sparring vedrørende rimelig tilpasning
  • I forbindelse med sygefravær må du ikke spørge direkte til, hvad medarbejderen fejler. Men du må spørge til, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen stadig kan udføre og hvilke tilpasninger, der kan hjælpe
  • Dokumentér alt, hvad du gør i forløbet.

Hvad skal medarbejderen?

Hvis en medarbejder ikke har oplyst om sit handicap, vil manglende rimelig tilpasning ikke være i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi virksomheden ikke har haft mulighed for at kende til sine forpligtelser om rimelig tilpasning.

I visse tilfælde kan man dog vurdere, at en arbejdsgiver burde vide, at der er tale om et handicap og behov for tilpasning af arbejdet.

Tips til, hvem du kan kontakte for yderligere information

Kontakt din arbejdsgiverorganisation for råd og vejledning i den konkrete sag.

Specialfunktionen Job og Handicap har viden om de handicapkompenserende ordninger:

Tlf: 33 96 37 37.

Kontakt jobcentret, hvis du skal undersøge mulighederne for særlig støtte:

Find dit lokale jobcenter på jobnet.dk (nyt vindue)

Oversigt over nøglepersonerne på handicapområdet

Jobservice Danmark kan hjælpe med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse:

Tlf.: 72 200 350.

Sidst opdateret: 11-08-2023