Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fordele og muligheder i EURES-netværket

Som virksomhed eller organisation giver det en række fordele og muligheder at blive en del af EURES-netværket.

Adgang til et stort europæisk netværk af offentlige og private aktører

Som en del af EURES får I mulighed for at samarbejde med andre europæiske virksomheder og organisationer om rekruttering og arbejdsformidling på tværs af Europa. Derudover kan I udveksle viden med mere end 1000 specialuddannede EURES-vejledere i hele Europa. EURES-vejlederne arbejder i de forskellige europæiske myndigheder, private virksomheder og andre EURES-organisationer og fungerer som samarbejdspartnere og eksperter på deres lokale arbejdsmarkeder.  EURES-vejlederne har stor konkret viden om arbejdsmarkeds- og rekrutteringssituation og står til rådighed for hinanden på tværs af Europa.

EURES-netværket i de enkelte lande 

Nye partnerskaber på tværs af Europa

Kontakterne i EURES-netværket kan være jeres vej til nye samarbejder og partnerskaber. Som virksomhed eller organisation kan I f.eks. indgå i målrettede rekrutteringssamarbejder med andre EURES-aktører.

Som et eksempel har Workindenmark som dansk EURES-medlem indgået et samarbejde med en række danske virksomheder og EURES-vejledere fra Portugal, Spanien, Italien, Grækenland og Kroatien. Formålet med samarbejdet er at rekruttere kandidater med IT- og ingeniørprofiler.

EURES-portalen som en indgang til CV'er og jobopslag fra hele Europa

Som en del af EURES-netværket får I en udvidet adgang til EURES-portalen og dermed til ca. 900.000 aktuelle CV’er og omkring 3 mio. aktive jobopslag på tværs af Europa. Det giver en mulighed for at bruge EURES-platformen som en fælles indgang til rekruttering.

Der i dag 4.000 tilmeldte arbejdsgivere på portalen, I kan finde information om arbejdsmarkedssituationen i de enkelte lande, planlagte jobmesser mv.

Kvalitetsstempel med EURES-logoet

I mere end 30 år har EURES-logoet været et varemærke og stået som et kvalitetsstempel for fair rekruttering.

Som en del af EURES-netværket markedsfører aktørerne sig med EURES-logoet i deres arbejdsformidlings- og rekrutteringsaktiviteter. Brugen af EURES-logoet indikerer, at man er en troværdig aktør og lever op til bestemte standarder.

Gratis uddannelse som EURES-vejleder

Det nationale EURES koordinationskontor (NCO) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og EU-Kommissionen afholder løbende kurser for medarbejdere i EURES-netværket og uddanner disse til EURES-vejledere. Uddannelsen er gratis og indledes med en prætræning af 2-dages varighed i Danmark. Efter det forløber et uddannelsesforløb på 2,5 dag i en europæisk by eller med online undervisningsforløb, hvorefter man får titlen som EURES-vejleder. Organisationen eller virksomheden vælger selv, hvilke relevante medarbejdere, der skal uddannes.

Når man bliver uddannet som EURES-vejleder, får man også adgang til en række relevante kurser og efteruddannelse, der udbydes af EURES-Academy. Temaerne for kurserne kan fx være indenfor services til jobsøgende eller arbejdsgivere, kommunikation eller matching. Kurserne er med henblik på målrettet efteruddannelse og på muligheden for at danne netværk med EURES-aktører i andre lande.

Sidst opdateret: 22-03-2024