Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hvad er EURES-netværket?

European Employment Serivces (EURES) er et europæisk arbejdsformidlingsnetværk, hvor private og offentlige aktører fra hele Europa samarbejder om at fremme mobiliteten af arbejdskraft.

EURES blev oprettet på initiativ af EU-Kommissionen i 1993 med det formål at understøtte arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. EURES fungerer som et samarbejdsnetværk, hvor de nationale arbejdsformidlinger og EU-Kommissionen samarbejder om at øge mobiliteten af arbejdskraft over grænser. 

EURES-netværket består af mere end 1000 EURES-vejledere med specialistviden om arbejdsmarkedsforhold i deres region. Deres rolle er blandt andet at rådgive, informere og understøtte arbejdsgivere og arbejdstagere med arbejdsformidling i deres region. 

EURES i Danmark

I Danmark består EURES-netværket af Workindenmark og en række jobcentre med uddannede EURES-vejledere. Disse er alle udpeget som EURES-medlemmer som en del af den nationale arbejdsformidling.

Workindenmark bruger EURES-netværket til at finde kandidater til danske virksomheder, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Læs mere om Workindenmark (nyt vindue)

Derudover består EURES i Danmark af tre EURES-partnere, som blev optaget i 2019. De nye partnere er to virksomheder og et tværkommunalt samarbejde.

Nye partnere i samarbejdet for fair rekruttering på tværs af Europa (nyt vindue)

Det nationale EURES koordinationskontor (NCO) er placeret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. NCO'en har ansvaret for koordineringen af  EURES-aktiviteter i Danmark. 

Reform af EURES - fokus på det konkrete match

EURES-netværket har frem til 2018 bestået af offentlige arbejdsformidlinger i de 28 EU-medlemslande og i EØS-landene (Island, Norge, Lichtenstein) samt Schweiz. For at imødegå ubalancerne på det europæiske arbejdsmarked besluttede EU-Kommissionen at reformere og reetablere EURES med EURES-forordningen fra maj 2016. Beslutningen spiller sammen med EU’s 2020-strategi for vækst og beskæftigelse, og med målet om en samlet beskæftigelsesgrad på 75 % i Europa.

Reformen af EURES er præget af et større fokus på det konkrete job-match. Det indebærer at åbne EURES-netværket for andre, hovedsaligt private aktører i medlemslandene. Aktørerne er ofte virksomheder, organisationer og foreninger der beskæftiger sig med rekruttering eller arbejdsformidling i anden form. De samarbejder nu med de offentlige arbejdsformidlinger i EURES-netværket. 

Eksempler på andre EURES-aktiviteter

For yderligere at styrke mobiliteten af arbejdskraft er programmerne 'Your First EURES Job' og 'Reactivate' etableret som en del af EURES. 'Your First EURES Job fungerer som en ekstra hjælp for unge EU-statsborgere mellem 18-35 år til at finde et job eller en elev- eller praktikplads i et andet EU-land, hvor 'Reactivate' fungerer som en ekstra hjælp for EU-statsborgere i alderen 35 og opefter. 

Programmerne indebærer også, at jobsøgende kan få betalt deres transport og flybilletter, hvis de finder arbejde i et andet EU-land. 

Læs mere om Your First EURES Job (nyt vindue)

Læs mere om Reactivate (nyt vindue) 

Kontakt den nationale EURES koordinator i Danmark

Hvis du har andre henvendelser eller spørgsmål vedr. EURES-netværket i Danmark, kan du kontakte den nationale EURES koordinator i Danmark Trine Strøbech på e-mail tst@star.dk 

Sidst opdateret: 22-03-2022