Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Jobafklaringsforløb til personer omfattet af tidsbegrænsning i sygedagpengeloven

Personer, som på første sygefraværsdag har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for de sidste 9 kalendermåneder, har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

I efteråret 2014 fremsatte beskæftigelsesministeren - efter aftale med partierne bag sygedagpengereformen - et forslag om ændring af sygedagpengeloven. Forslaget blev vedtaget i Folketinget den 18. december 2014, og ændringen trådte i kraft den 5. januar 2015 med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2014.

Målet med lovforslaget var at sikre en ydelse til de personer, der - efter en kortere periode som raskmeldte - bliver syge, og som på første nye sygefraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis der ikke var en tidsbegrænsning i sygedagpengeloven.

Lovændringen betyder, at personer som på første nye sygefraværsdag har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for de sidste 9 kalendermåneder, men som ellers opfylder betingelserne for sygedagpenge, får ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. på Høringsportalen

Forslaget om indførelse af § 24 a i sygedagpengeloven fremgår af § 4, nr. 1 i udkastet (se side 16, de almindelige bemærkninger side 91-93 og de specielle bemærkninger side 179-182). Forslaget om indførelsen af § 24 a i sygedagpengeloven skal ses i sammenhæng med § 3, nr. 11, 12 og 13 i udkastet om ændring i § 69 t og § 69 u i lov om aktiv socialpolitik (se side 15 og side 174).  For så vidt angår tilbagevirkende kraft henvises til § 8 i udkastet (side 18-19 samt side 188-190).

NB: Bokse med interne links - http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Indsatser-ved-sygdom-nedslidning/Jobafklaringsforloeb.aspx
http://star.dk/da/Ydelser-og-ferie/Ydelser-ved-sygdom-og-barsel/Ressourceforloebsydelse-under-jobafklaringsforloeb.aspx

Sidst opdateret: 12-03-2024