Spring over hovedmenu

Initiativet skærpet tilsyn med kommunernes indsats

Med den forenklede beskæftigelsesindsats stilles der færre proceskrav til kommunerne. Samtidig igangsættes en skærpet opfølgning på den kommunale indsats. Kommuner kan sættes under administration, hvis de ikke lever op til deres ansvar.

Partierne bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er enige om, at ingen borgere skal overlades til sig selv på passiv forsørgelse. Det er vigtigt, at de ledige hjælpes tættere på arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse. Ledige skal modtage en effektiv beskæftigelsesindsats, uanset hvor de befinder sig i landet, og hvilke forudsætninger de har.

Faglig monitorering af beskæftigelsesindsatsen i alle kommuner

Kommunerne får på baggrund af aftalen større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Monitoreringen vil ske på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. Målingerne tager udgangspunkt i andelen af offentligt forsørgede borgere sammenholdt med den andel, det forventes at kommunerne vil have på baggrund af kommunernes rammevilkårene. For målingerne af kommunernes indsats, fastsættes fokusmål for de samtaler og tilbud, som kommunerne giver de ledige.

Kommunerne kan følge målingerne af deres resultater og indsatser, idet styrelsen løbende offentliggører målinger og benchmarking rapporter via Jobindsats.dk.

Jobindsats

Kommuner kan komme under skærpet tilsyn

Resultat- og fokusmålingerne anvendes til årligt at udpege:

  • Kommuner med dårlige resultater og manglende indsatser, der eventuelt skal omfattes af et skærpet tilsyn.
  • Kommuner der er i risikozonen for komme under skærpet tilsyn.
  • Kommuner, der forbedrer sig, og derved ikke længere skal være under skærpet tilsyn.

Med det skærpede tilsyn, stilles krav til at kommunerne udarbejder en redegørelse samt en genopretningsplan for, hvordan kommunerne sikrer, at borgerne modtager en indsats, der er i overensstemmelse med intentionerne i forenklingen.

I den forbindelse skal kommunen sørge for, at få foretaget en uvildig sagsgennemgang på de indsatsområder, hvor kommunen har udfordringer.

Genopretningsperiode

Efter udarbejdelse af en redegørelse og en genopretningsplan har kommunen, der er omfattet af det skærpede tilsyn, en periode til at genoprette beskæftigelsesindsatsen.

Udviklingen i den kommunale indsats følges løbende af styrelsen og sammenholdes med den udarbejdede plan.

Hvis der konstateres en tilfredsstillende udvikling i kommunen, kan genopretningsperioden forlænges.

Kommunen kan komme under administration

Sker der ikke en tilfredsstillende genopretning af den aktive indsats, kan kommunen komme under administration. Det kan indebære, at kommunen skal leve op til en minimumsindsats i form af centralt fastsatte mål og få foretaget endnu en uvildig gennemgang af samtlige passivsager.

Implementering

De endelige administrative rammer for monitoreringen af kommunernes indsatser, skærpede tilsyn m.m., vil blive fastlagt forud for reformens ikrafttræden. Du kan læse mere om tiltaget i aftalens initiativbeskrivelse.

Skærpet opfølgning på kommunernes indsats (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 30-09-2019