Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Specialfunktionen Job & Handicap aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende kurser, temadage m.m. arrangeret af Specialfunktionen Job & Handicap.

OBS: Vi oplever stor interesse for vores kurser. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at komme til et kursus. Så kan en anden komme med. Tak.

Webinar om brugen af VITAS på handicapområdet

Målgruppe for webinaret: Nøglepersoner og VITAS-brugere på handicapområdet.

Dato: 15. juni kl. 9.30-11.00 og kl. 12.30-14.00. Det er samme oplæg og indhold på de to webinarer.

Siden 1. januar 2020 har der været krav om, at virksomheder og kommunerne skal anvende VITAS i forbindelse med bevillingsdelen på både hjælpemidler og personlig assistance. På dette webinar vil du få viden om og indblik i brugen af VITAS på handicapområdet mhp. at understøtte arbejdet med de handicapkompenserende ordninger på bedst mulig vis. Webinaret vil indeholde en blanding af information, arbejdsgange, juridiske og tekniske aspekter samt et inspirationsoplæg fra Frederiksberg Kommune. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Det får du på webinaret:

  • Viden om formålet bag VITAS i relation til handicapområdet
  • Viden om arbejdsgange, krav og regler til anvendelse i VITAS i relation til handicapområdet
  • Inspirationsoplæg, ved John Henrik Bjørneboe, Frederiksberg Jobcenter
  • Viden om hvor du kan søge hjælp til selvhjælp

Webinaret afholdes af Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilmelding via nedenstående links – senest tilmelding 7. juni 2021.

Webinar 1: kl. 9.30 - 11.00

tilmelding her

Webinar 2: kl. 12.30 – 14.00

tilmelding her

Webinar om overgangen fra uddannelse til første job med handicap

Målgruppe for webinaret: Vejledere på EUD og videregående uddannelse.

Dato: 30. juni kl. 10.00 – 11.30.

Undersøgelser viser, at studerende med handicaps i lavere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet end øvrige studerende. På dette webinar får du som vejleder viden om - og et konkret redskab til - hvordan du kan understøtte studerende med handicaps i overgangen fra uddannelse til første job.

Det får du på webinaret:

Viden om udfordringerne for personer med handicap i forbindelse med overgangen fra uddannelse til beskæftigelse

Viden om, hvilken rolle du spiller som vejleder på en uddannelsesinstitution – og hvordan man kan understøtte en god overgang fra uddannelse til job med handicap

Viden om de handicapkompenserende ordninger, som giver muligheder for støtte under uddannelse og til job, herunder mulighederne for personlig assistance, hjælpemidler, mentor, isbryderordning og fortrinsadgang til ledige stillinger.

Webinaret afholdes af Specialfunktionen Job og Handicap i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tilmelding via nedenstående link – senest tilmelding 23. juni 2021.

tilmelding her

Webinar (grundkursus) om de handicapkompenserende ordninger

Specialfunktionen Job og Handicap afholder et webinar om de handicapkompenserende ordninger onsdag den 18. august 2021.

Webinaret varer fra 9.00 til 15.00 og indeholder:

Viden om de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, Isbryderordningen, mentorordningen, hjælpemidler og fortrinsadgang

Viden om autisme og ADHD i relation til beskæftigelse.

Webinaret er åbent for alle, men er særligt relevant for jobcentermedarbejdere, som skal have et grundlæggende kendskab til de handicapkompenserende ordninger, fx i forbindelse med bevillingskompetence, sagsbehandling eller i forbindelse med virksomhedsservice. Det er gratis at deltage i webinaret.

I nedenstående link kan du tilmelde dig webinaret.

tilmelding her

Temadage om tegnsprogstolkeområdet

Specialfunktionen afholder to temadage om tegnsprogstolkeområdet den 8. og 10. september. Temadagene er for handicapnøglepersoner i jobcentrene.

Programmet vil indeholde en gennemgang af bekendtgørelsesændringen på området, inspiration til sagsgangsbeskrivelse og evt. igangsættelse af regionale netværk tolkeområdet.

Der afholdes en i Aarhus og en i København. Begge dage er fra 09.00 til 12.00 og afsluttes med frokost.

8. september - Scandic Sydhavnen Sydhavns.pl,15 2450 København

tilmelding her

10. september - Comwell Hotel Aarhus Wærkmestergade 2 8000 Aarhus C

tilmelding her

Sidst opdateret: 09-06-2021