Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny lov om ændring af sygedagpengeloven og barselsloven

16-12-2021

Loven giver udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19.

Loven indeholder følgende elementer:

  • Arbejdsgiver får ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første fraværsdag, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom. Tilsvarende kan en selvstændig erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag.
  • Forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af, at barnet er konstateret smittet med covid-19 eller er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., får ret til dagpenge efter barselsloven. Gælder både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af stigningen i antallet af smittede med covid-19, gælder ordningerne i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Loven er trådt i kraft den 16. december 2021. STAR har udsendt vejledninger om ordningerne.

Retsinformation: Lov nr. 2380 af 14. december 2021 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

Retsinformation: Vejledning nr. 10042 af 14. december 2021 om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom og for selvstændige til sygedagpenge i samme situationer

Retsinformation: Vejledning nr. 10047 af 15. december 2021 om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022