Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regionale kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre Arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark: AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst.

De tre arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde startede 1. januar 2015, samtidig med at de fire beskæftigelsesregioner formelt lukkede.

Arbejdsmarkedskontorerne er STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs fagkontorer skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl. Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Jobcentrene er meget velkomne til at kontakte arbejdsmarkedskontorerne, hvis de ønsker mere specifik bistand i relation til deres arbejde med at implementere reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne understøtter den sammenhængende virksomhedsindsats, hvor der i samarbejde med jobcentrene er fokus på det tværkommunale samarbejde, fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver for virksomheder. Arbejdsmarkedskontorerne har en landsdækkende virksomhedsservice - herunder en hotline, som tilbyder virksomhederne én indgang til beskæftigelsessystemet, inkl. jobcentrene i hele landet. Nummeret til hotlinen er: 72 200 350.

Læs mere om de regionale arbejdsmarkedskontorer:

AMK Midt-Nord

AMK Syd

AMK Øst

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedskontorerne betjener de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og har bl.a. en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-01-2020