Spring til hovedindhold

Evaluering af indsatser med videnspiloter

I nogle situationer er det ikke muligt at udvælge en indsats- og kontrolgruppe tilfældigt. Når det er tilfældet, evalueres indsatsen på bedst mulig måde ved andre metoder end randomiserede kontrollerede forsøg. Disse projekter kaldes videnspiloter.

I en række situationer er der etableret et vist vidensgrundlag. Der er således registreret aktivitet. Der er imidlertid ingen eller kun begrænset viden om, hvad der har effekt, men der er en hypotese herom. I en sådan situation kan man igangsætte en videnspilot, hvor rammerne om indsatsen er mere præcise og afgrænsede end i et inspirationsprojekt.

Sidst opdateret: 22-05-2023