Spring til hovedindhold

LVU-indsats – randomiserede kontrollerede forsøg

Undersøgelsen sammenligner effekten af den aktive beskæftigelsesindsats over for ledige med længerevarende uddannelse (LVU) i henholdsvis jobcenter og hos anden aktør.

Forsøget finder ingen forskel mellem andre aktører og jobcentre i forhold til at få ledige akademikere i job. Til gengæld er de ledige, der har været i forløb ved jobcentret, mere tilfredse med indsatsen end ledige, der har været i forløb ved anden aktør.

Evaluering af LVU-indsats

Notat vedr. evaluering af LVU-indsatsen

Sidst opdateret: 22-05-2023