Spring til hovedindhold

Hurtigt i gang 1 og 2 – randomiserede kontrollerede forsøg

Forsøgene skal undersøge, om en tidlig og intensiv indsats kan få ledige hurtigere i job.

Hurtigt i gang 1

Forsøget blev gennemført i to AF-regioner i 2005 og 2006.

Målgruppen for indsatsen i projektet var nyledige dagpengemodtagere.

Forsøgsindsatsen bestod i:

  • et to-ugers afklarings- og jobsøgningsforløb efter 5-6 ugers ledighed
  • kontaktsamtaler hver uge (Storstrøm) eller hver anden uge (Sønderjylland)
  • aktivering i minimum tre måneder senest efter fire måneders ledighed

Kontrolgruppen fik den almindelige indsats.

Evalueringen viser, at de ledige i deltagergruppen i næsten alle uger inden for det første halve år efter første ledighedsdag havde en større sandsynlighed for at komme i beskæftigelse end de ledige i kontrolgruppen. Andelen, der fandt arbejde på et givet tidspunkt, var gennemsnitligt 20-30 pct. større blandt de ledige i deltagergruppen end blandt de ledige i kontrolgruppen. Det svarer til, at ledighedsperioderne i gennemsnit blev omkring tre uger kortere.

Evaluering af Hurtigt i gang 1

Pjece Hurtigt i gang - det betaler sig

Hurtigt i gang 2

Projektet blev igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2008 for at undersøge, hvilke dele af den tidlige indsats, der virker bedst i forhold til de forskellige grupper af ledige, og om indsatsen kan gøres billigere.

Målgruppen for indsatsen i projektet var nyledige dagpengemodtagere.

Fire indsatser blev testet i 11 jobcentre i de fire regioner:

  • ugentlige samtaler de første tre måneder afholdt kollektivt i Nordjylland
  • individuelle samtaler hver 2. uge de første tre måneder i Hovedstaden og Sjælland
  • fremrykket aktivering efter tre måneders ledighed i Midtjylland
  • ugentlige samtaler de første tre måneder samt aktivering efter tre måneders ledighed i Syddanmark

De langsigtede effekter peger på, at der er størst effekt af individuelle samtaler.

Kvalitativ evaluering nr. 1 af Hurtigt i gang 2

Kvalitativ evaluering nr. 2 af Hurtigt i gang 2

Kvantitativ evaluering af Hurtigt i gang 2

Faktaark Hurtigt i gang 2

Sidst opdateret: 22-05-2023