Spring til hovedindhold

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings strategi for arbejdet med viden

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder målrettet med evidensbaseret viden. Strategien består af tre vigtige spor: opsamling af eksisterende viden, udvikling af ny viden og formidling af viden.

Et af hovedmålene med styrelsens arbejde er at forbedre og udvikle beskæftigelsesindsatsen, således at strukturledigheden fastholdes på et lavt niveau, at arbejdsudbuddet øges og mennesker flyttes fra offentlig forsørgelse til job. Forudsætningen herfor er viden om, hvilken beskæftigelsespolitik og -indsats der får overførselsmodtagere i arbejde.

Styrelsen arbejder målrettet med at opsamle eksisterende viden, udvikle ny viden, samt at bruge den tilgængelige viden i styrelsens arbejde, herunder arbejdet med politiske beslutningsprocesser, samt formidling af viden til jobcentre, a-kasser, beslutningstagere og andre interessenter på det beskæftigelsespolitiske område.

Styrelsen har en strategi for arbejdet med viden og evidens på beskæftigelsesområdet. Samlet indeholder videns- og evidensstrategien tre spor:

  • Opsamling af eksisterende viden via bl.a. forskerbaserede reviews
  • Udvikling af ny viden via. bl.a. randomiserede kontrollerede forsøg, videnpiloter og registerbaserede analyser
  • Formidling af viden via bl.a. vidensbanken jobeffekter.dk

Vidensbanken jobeffekter.dk

Sidst opdateret: 26-03-2024