Spring til hovedindhold

Alle i gang – randomiserede kontrollerede forsøg

Forsøgets mål var at få belyst, hvor stor en effekt et intensivt forløb gennem 26 uger har for kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end 6 måneder.

Målgruppen for indsatsen i projektet var kontant- og starthjælpsmodtagere over 29 år med en forsørgelsesanciennitet på mere end et halvt år. Den gennemsnitlige forsørgelsesanciennitet i både deltager- og kontrolgruppe var 4 år.

Deltagergruppen får ugentlige samtaler i et halvt år, mens personer i kontrolgruppen fik den almindelige indsats.

Forsøgsindsatsen har ikke fået deltagergruppen mere i job sammenlignet med kontrolgruppen.

Ni jobcentre medvirkede i forsøget, som afsluttedes i 2008.

 

Kvantitativ evaluering af Alle i gang (pdf)

Sidst opdateret: 26-03-2024