Spring til hovedindhold

Besvarelse af rekrutteringssurvey

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er afhængig af virksomhedernes besvarelser for at kunne udarbejde rekrutteringssurveyen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler løbende data om rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Den praktiske dataindsamling varetages af firmaet Højbjerre Brauer Schultz.

Undersøgelsens resultater giver vigtig viden om situationen på det danske arbejdsmarked, og det er af stor betydning, at virksomheden deltager og besvarer spørgsmålene. Spørgsmålene belyser evt. rekrutteringsproblemer for konkrete stillinger og konsekvenserne heraf. Surveyen tager 1-2 minutter at besvare, og svarprocenten er generelt meget høj. Ethvert svar er vigtigt, så styrelsen sætter stor pris på alle besvarelser. 

Resultater af rekrutteringssurveys

Sidst opdateret: 22-05-2023