Spring til hovedindhold

Datasamarbejde

Styrelsen giver mulighed for at virksomheder og organisationer kan indgå i datasamarbejde med os

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler løbende data om rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Den praktiske dataindsamling varetages af den leverandør der er udvalgt til at varetage rekrutteringssurveyen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver mulighed for at eksterne portaler kan indgå i et datasamarbejde med STAR, såfremt de vilkår der er nævnt i nedenstående vilkårsmodel, kontrakt og bilag, er opfyldt. Dataudvekslingen sker efter fastsatte vilkår som sikrer, at der er gennemsigtighed i forhold til dataudvekslingen mellem jer og STAR.  

I nedenstående dokumenter kan du læse om de vilkår dataudvekslingen er omfattet af.

Vilkårsmodel til dataindsamling (pdf)

Vil du læse nærmere om datamodellen, surveyudformningen og se kontraktudkastet kan du læse videre i følgende dokumenter:

 

Bilag 1: Specifikation af data og teknisk beskrivelse af leveranceform(pdf)

Bilag 2: Udformning af survey(pdf)

Bilag 3: Modellen til indsamling af svar(pdf)

Bilag 4: Dataflow(pdf)

Har du et ønske op at indgå et datasamarbejde og vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på star@star.dk  att. Kontor for Data og Analyse. Angiv i emnefeltet at henvendelsen vedrører "Datasamarbejde vedrørende rekrutteringssurveys". 

Sidst opdateret: 14-03-2024