Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Privatlivspolitik for VITAS

Politik om persondata for VITAS – støttet beskæftigelse

Privatlivspolitik for ledige, der er registreret i VITAS i forbindelse med et virksomhedsrettet forløb (eks. løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge) eller tilbud om mentorstøtte, hjælpemidler eller personlig assistance).

Denne privatlivspolitik er til dig, som ønsker at deltage i et forløb med løntilskud, være i virksomhedspraktik eller gennemfører et voksenlærlingeforløb, og hvor virksomheden – med dit samtykke – søger om støtte i jobcentret til et sådan forløb.

Privatlivspolitikken er også til dig, som får støtte til et mentorforløb, støtte til hjælpemidler eller en personlig assistent, hvor jobcentret foranlediget af en virksomhed opretter en støtte-bevilling.

Hvad er et virksomhedsrettet forløb?

Jævnfør Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt dertilhørende bekendtgørelse har virksomheder mulighed for at få tilskud til en række ordninger. Det betyder, at en virksomhed eks. kan få udbetalt et tilskud til din løn, hjælpemidler eller løn til en mentor eller personlig assistent.

Hvorfor og hvor er du registreret?

I forbindelse med virksomhedens ansøgning om tilskud/støtte skal virksomheden registrere en række oplysninger om den person, der skal have tilskud eller hjælpemiddel, mentor eller personlig assistent.

Registreringerne foregår via det digitale blanketsystem VITAS, som virksomheder skal bruge, når de ønsker at ansøge om f.eks. tilskud via beskæftigelsessystemet.

Oplysningerne i VITAS indsamles og behandles af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig. Oplysninger deles med kommunerne, som også bliver dataansvarlige, når det sker.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Privatlivspolitik for beskæftigede der er registreret i VITAS

Denne privatlivspolitik er til dig, der er ansat i en virksomhed, som har ansøgt om jobrotationsydelse i forbindelse med din deltagelse i uddannelse/voksen- eller efteruddannelse.

Hvad er jobrotationsydelse?

Jobrotationsydelse betyder, at en eller flere ledige indgår som vikarer i virksomheden i de timer, hvor du er på uddannelse, og at virksomheden får udbetalt et tilskud til din løn og vikarens løn mens du er på uddannelse. Tilskuddet kaldes for jobrotationsydelse.

Hvorfor og hvor er du registreret?

I forbindelse med virksomhedens ansøgning om tilskud skal virksomheden registrere en række oplysninger om den eller de personer, der er ansat og som deltager i uddannelse/voksen- eller efteruddannelse.

Registreringerne foregår via det digitale blanketsystem VITAS, som virksomheder skal bruge, når de ønsker at ansøger om f.eks tilskud via beskæftigelsessystemet.

Oplysningerne i VITAS indsamles og behandles af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig. Nogle oplysninger deles med kommunerne, som også bliver dataansvarlige, når det sker.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Privatlivspolitik for VITAS generelt (både for ledige i støttet beskæftigelse og for beskæftigede, der registres i VITAS)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø.
Telefon: 72 21 74 00
star@star.dk

Som registreret har du mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO).

Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 72 20 50 00 (Dette er Beskæftigelsesministeriets hovednummer, hvor receptionen vil viderestille dig til DPO’en.)
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.:”Databeskyttelsesrådgiver”.

Hvad er en personoplysning – og hvad er der registreret om dig?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv.

I VITAS har vi/vil vi registrere(t) følgende om dig:

 • Fulde navn (inkl. mellemnavn og efternavn)
 • CPR-nummer
 • Startdato for din ansættelse i virksomheden samt hvor mange timer du er ansat i pr. uge samt eventuel slutdato for forløbet (gælder ikke for de kompenserende ordninger: mentor, hjælpemidler eller personlig assistance)
 • Stillingsbetegnelse for din ansættelse i virksomheden (gælder ikke for de kompenserende ordninger: mentor, hjælpemidler eller personlig assistance)
 • Jobindholdsbeskrivelse/arbejdsfunktion (gældende for løntilskud og fleksjob) og eventuelt særlige aftaler for ansættelsen (gældende for løntilskud og virksomhedspraktik)
 • Formålet med tilbuddet (kun gældende i forbindelse med virksomhedspraktik)
 • Om du er ordinært ansat i virksomheden (kun gældende for jobrotation)
 • Din uddannelsesbaggrund noteret som faglært, ufaglært, kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse samt om din evt. lange videregående uddannelse er forældet (kun gældende for jobrotation)
 • Hvilke(n) uddannelse/efter- eller videreuddannelse, som du skal deltage i, og hvornår uddannelsen starter og slutter. samt hvor mange timer det drejer sig om (gældende for voksenlærlinge).
 • Skole/uddannelsessted (kun gældende for jobrotation)
 • Tilskudssats (kun gældende for voksenlærlinge)
 • Lønoplysninger: Type, startløn (kun gældende for fleksjob)
 • Funktionsnedsættelse (kun gældende for hjælpemidler og personlig assistance)

Hvor har vi fået de oplysninger fra?

Vi modtager oplysningerne om dig som led i behandling af en ansøgning, som er indgivet af den virksomhed, hvor du er ansat eller som jobcentret modtager af dig ifm. udarbejdelse af en bevilling til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor-ordningerne. Det står i loven, at der er en række krav til den ledige og/eller de beskæftigede, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-23). Derfor er det nødvendigt for virksomheden at angive de oplysninger om dig, der er listet ovenfor eller for jobcentret at registrere disse oplysninger i VITAS for at kunne træffe en afgørelse om et virksomhedsrettet forløb.

Når virksomheden indtaster dit CPR-nummer i VITAS henter VITAS automatisk dit navn ved opslag mod Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Der hentes ikke andre oplysninger om dig end dit navn fra andre registre.

Når den virksomhed, hvor du skal i virksomhedsrettet forløb eller er ansat, indtaster dit CPR-nummer i VITAS, skal virksomheden inden have modtaget samtykke hertil fra dig.

Hvad skal vi bruge oplysningerne til?

I VITAS anvendes dine personoplysninger til at behandle ansøgningen korrekt, og til at jobcentret i kommunen kan vurdere om dit ansættelsessted kan modtage tilskud.

Data fra VITAS udstilles til kommunerne via sikre platforme, og kommunerne kan hente data på en sikker måde til brug for deres videre sagsbehandling af for eks. en jobrotationsansøgning. Kommunen, som har ansvaret for at behandle ansøgningen eller udarbejde bevillingen, har adgang til dine data via VITAS. Det er ikke nødvendigvis den samme kommune som din bopælskommune, hvis der for eks. er tale om jobrotationsordningen.

Den kommune, der har ansvaret for at behandle en ansøgning, er dataansvarlig for de data, som kommunen henter til brug for den videre sagsbehandling af det virksomhedsrettede forløb.

Statistik

Alle oplysninger, der registreres i VITAS anvendes i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus. Oplysningerne bruges til statistiske, videnskabelige og historiske formål. Grundlaget for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j.

Hvordan håndterer vi dine personoplysninger sikkert?

VITAS beskytter dine personoplysninger sikkert på følgende måde:

 • VITAS og de tilhørende it-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. brug af firewall, kryptering, NemID/MitID og NemLogin
 • Personoplysningerne hentes og opbevares via sikre (krypterede) forbindelser
 • VITAS følger standardprocedurer i tilfælde af nedbrud, med det formål at få VITAS genetableret hurtigst muligt
 • I tilfælde af sikkerhedsbrud, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, bliver man som impliceret borger underrettet så hurtigt som muligt, uden unødig forsinkelser.

 

 

Sidst opdateret: 02-06-2023