Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Funktionsområder – konteringsvejledning

De gældende konteringsregler og orientering om ændringer i budget- og konteringsregler er fordelt under de enkelte funktionsområder.

Under de enkelte funktionsområder mellem 5.46.60 – 5.68.98 (plus 3.22-30 og 3.38.77) kan du se gældende konteringsregler og orientering om ændringer i budget- og konteringsregler.

Konteringsreglerne er en kopi af den autoriserede kontoplan: Budget og regnskabssystem for kommuner. Disse grupperinger vedrører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder, dvs. informationer, der knytter sig til den samlede beskæftigelsesindsats i kommunerne. Desuden omfatter vejledningen information om kontering vedr. ungdomsuddannelserne.

For kontering på Integrationsministeriets område henvises indtil videre til den autoriserede kontoplan: Budget og regnskabssystem for kommuner. Funktion. 5.46.60 og 5.46.61 Tilbud til udlændinge.

Nyt om kontering

Konteringsregler og orientering om ændringer for de viste funktioner er opdateret til og med orienteringsskrivelse nr. 57.

Der foretages fremadrettet ikke yderligere opdatering her på denne hjemmeside, men henvises til Indenrigsministeriets html-format af kapitel 3 og 4 i det kommunale budget- og regnskabssystem, jf. orienteringsskrivelse nr. 58 af 19. december 2022.

Konteringsregler

0.25.11 Beboelse

3.22.30 Ungdomsindsatsen 

3.38.77 Daghøjskoler

5.46.60 Tilbud til udlændinge

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mv.

5.48.65 Seniorpension

5.48.67 Personlige tillæg mv.

5.57.71 Sygedagpenge

5.57.72 Sociale formål

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant-og uddannelseshjælpsmodtagere

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

5.58.80 Revalidering

5.58.81 Fleksjob mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

5.58.83 Ledighedsydelse

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

5.68.93 Jobcentre

5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

5.68.96 Servicejob

5.68.97 Seniorjob

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

8.51.52 Anden gæld

Sidst opdateret: 03-07-2023