Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sådan anvendes VITAS

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering publicerer forskellige former for vejledninger til de forskellige brugere, der skal betjene værktøjerne. Nedenfor findes en oversigt med links til vejledninger til VITAS

Guide(s) til borgere, virksomheder og sagsbehandlere

Styrelsen har udarbejdet vejledninger, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne. De kan med fordel benyttes i vejledningen af virksomheder, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære VITAS at kende.

Vejledning til godkendelse af den opdaterede Vitas-rettighed til Nemlog-in3

Vejledning om tildeling af rettigheder til VITAS til MitID/NemID administratorer (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til digital ansøgning om jobrotation i VITAS*  (pdf) (nyt vindue)

Yderligere vejledninger til virksomheder findes på et separat menupunkt: Vejledninger til virksomheder*.

Materiale til Jobcentre og kommuner

Vejledning om AD & ADFS-opsætning til VITAS* (Maj 2022) (pdf) (nyt vindue)

SKABELON til fuldmagt til digital indgivelse af ansøgning om bevilling af hjælpemidler i VITAS - Maj 2023 (pdf) (nyt vindue)   OBS: Jobcentret skal udarbejde egen version (med felt til borgers underskrift)

Klagevejledning som kan udsendes til virksomheden i forbindelse med bevilling af personlig assistance eller hjælpemidler af typen arbejdspladsindretning* (pdf) (nyt vindue)

E-mails fra VITAS til virksomhed ved bevilling af mentor, hjælpemiddel eller personlig assistance* (pdf) (nyt vindue)

Information om brug af eIndkomst-data til opgørelse af ordinært ansatte i forbindelse med merbeskæftigelses- og rimelighedskravet (maj 2020)* (pdf) (nyt vindue)

Guide om problemstillinger ved data i rimelighedskrav og merbeskæftigelseskrav (november 2021)* (pdf) (nyt vindue)

Vejledninger til VITAS

Generelle vejledninger

Guide til søgefunktion* (pdf) (nyt vindue)

Underskriv med pen* (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til jobannonce* (pdf) (nyt vindue)

Udsøg IGU-aftaler* (pdf) (nyt vindue)

Guide til ikoner (pdf) (nyt vindue)

Vejledninger om håndtering af ansøgninger

Godkendelse eller afvisning af ansøgning* (pdf) (nyt vindue)

Godkendelse eller afvisning af forlængelse og ophør* (pdf) (nyt vindue)

Afbrydelse af ansøgning (pdf) (nyt vindue)

Hvornår sendes der e-mail til borgeren?

Løntilskud, virksomhedspraktik/nytteindsats* (pdf) (nyt vindue)

Voksenlærling* (pdf) (nyt vindue)

Integrationsuddannelse* (pdf) (nyt vindue)

Personfølsomme data i arbejdet med VITAS

Private aktører, f.eks. Anden aktør med en myndighedsrolle eller Leverandør kan få adgang til VITAS via kommunen.

Da VITAS kan indeholde personfølsomme oplysninger, kræver det, at den private aktør indgår en tilslutningsaftale med kommunen, hvorved det sikres, at de forpligtes til at overholde persondatalovens krav om udveksling af personfølsomme oplysninger.

Hvilke henvendelser får borgeren om VITAS?

VITAS kan sende en besked via Digital Post til borgeren, forudsat at sagsbehandler markerer fra, at beskeden skal sendes i forbindelse med sagsbehandlingen af en sag i VITAS.

I forbindelse med VITAS kan borgeren forvente at modtage:

En besked via Digital post, såfremt en øremærket sag som borgeren har en part i afvises af jobcentret. Denne besked sendes automatisk når der gives afslag på en øremærket ansøgning, med mindre sagsbehandleren aktivt fravælger beskeden til borgeren.

Spørgsmål/svar vedrørende VITAS

Landssupporten og Arbejdsmarkedskontorerne modtager løbende spørgsmål om VITAS, som samles, drøftes og besvares.

Se svar på hyppigt stillede spørgsmål:

Spørgsmål og svar

Releasenoter

I forbindelse med release og patch udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse.

Releasenoter indeholder ligeledes beskrivelser af fejlrettelser.

Releasenoter
Sidst opdateret: 28-08-2023