Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Driftsforstyrrelser på it-systemer og digitale værktøjer december 2023

Oversigt over driftsforstyrrelser december 2023.

30-12-2023 Fejl og lange svartider på Jobnet

I tidsrummet kl. 11:29 - 14:18 var der fejl og lange svartider på Jobnet.

21-12-2023 kl. 09:00 - Landssupporten holder lukket mellem Jul og Nytår

Jobnetsupporten, Virksomhedssupporten, Jobcentersupporten og Sharepointsupporten holder lukket fra mandag den 25. december 2023 til og med mandag den 1. januar 2024.

Fra og med tirsdag den 2. januar 2024 holder supporten åbent i de sædvanlige åbningstider.  

19-12-2023 kl. 15:10 Styrelsens systemer kan ikke tilgås

Styrelsens systemer har været nede siden kl. ca. 14:50. Det betyder, at borgerne ikke kan logge ind på Jobnet, og arbejdsgiverne kan ikke logge på Jobnet for Arbejdsgivere. Revi kan ligeledes ikke tilgås. Fejlen rammer formodentlig også de eksterne leverandørers fagsystemer.

Der arbejdes på en hurtig løsning.

19-12-2023 kl. 15:45

Fejlen er rettet kl. 15:43.

11-12-2023 kl. 13:55 - Datagenopretning af dagpengemodtageres tilmeldinger ifm. driftsforstyrrelserne den 1. december 2023

I forbindelse med driftsforstyrrelserne den 1. december 2023 opleverede flere dagpengemodtagere at kunne logge på Jobnet, men ikke foretage en tilmelding som jobsøgende.

STAR er ved at foretage datagenopretning således, at der i DFDG registreres en tilmeldeperiode fra 1. december 2023 og indtil der eventuel efterfølgende registreres tilmeldedato således, at der ikke er ”huller” i tilmeldeperioden.

Denne registrering af tilmeldeperiode forud for aktuel tilmelding kan føre til, at jobcentersystemerne sender et afmeldebrev til borger, selvom borger aktuelt er tilmeldt som jobsøgende.

04-12-2023 kl. 10:30 - Lange svartider på systemerne

Der har siden kl. 09:15 været lange svartider på systemerne.

Der arbejdes på en løsning af problemet.

04-12-2023 kl. 12:55

Der foretages en datagenopretning i løbet af eftermiddagen, der vil løse problemet med de lange svartider.

04-12-2023 kl. 14:35

Fejlen blev rettet kl. 14:20.

04-12-2023 kl. 09:40 – Data om bruttoledighed er ikke leveret

Efter release 2023-4 er data om sammenlagt ledighed i uger m. v. (PSTimeliness) ikke opdateret.

Der arbejdes på en løsning af problemet.

04-12-2023 kl. 10:45

Fejlen er rettet, og der vil blive leveret data igen med kørslen i morgen.

05-12-2023 kl. 13:00

Da der ikke var data med i morges, undersøges fejlen yderligere.

06-12-2023 kl. 9:45

Data er leveret d.d.

04-12-2023 kl. 08:05 Opdatering af servere medførte, at styrelsens systemer ikke kunne tilgås

En opdatering af servere betød, at der ikke var adgang til styrelsens systemer søndag den 3. december 2023 i tidsrummet kl. 15:46 - 16:38.  

01-12-2023 kl. 08:15 Driftsproblemer på styrelsens systemer

Der er i øjeblikket fejl på flere af styrelsens systemer. Problemet er opstået i løbet af natten.

Styrelsens driftsleverandør har oplyst, at der er en netværksfejl, hvilket betyder, at frontendsystemer (fx Jobnet og fagsystemer) ikke kan kommunikerer med databaserne. Det betyder bl.a., at borgere ikke kan blive meldt ledige. 

Login på VITAS fejler.

Kommunal Revision fejler ved login.

Der arbejdes på en løsning af problemet.

01-12-2023 kl. 13:50 Status

Der er fortsat driftsproblemer i styrelsens systemer, og der er endnu ikke et tidsestimat for rettelse af problemet.

01-12-2023 kl. 15:20

Der er fortsat driftsproblemer i styrelsens systemer, og der er endnu ikke et tidsestimat for rettelse af problemet. Næste status er senest kl. 18:00.

01-12-2023 kl. 18:35

Problemet er løst, og der er normal drift på systemerne.

Kendte fejl

Du kan under Kendte fejl se alle aktuelle fejl.

Kendte fejl
Sidst opdateret: 15-03-2024