Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

5.58.80 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter til revalidering

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4.

Endvidere konteres afløbstilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 op til niveauet for revalideringsydelsen for revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 017 på denne funktion.

014 Revalideringsydelse

Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3.

015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering

Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik.

016 Tilskud til selvstændig virksomhed

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i  statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet  med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik,  samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og  løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. statsrefusion.

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9).

094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. i statsrefusion.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 014, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct., minus 091 og 093

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, minus 092

009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion, minus 094

010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

Sidst opdateret: 19-12-2019