Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Joblog

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til Joblog, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Borgere ønsker at kunne udskrive oversigt over logs svarende til a-kassens/jobcentrenes - sagsnr.: 95493

27-12-2016 Borgere og professionelle brugere kan udskrive oversigt over logs, men de er vidt forskellige, hvilket gør borgerne usikre på deres egen sag. Derfor et ønske om samme pdf-udskrift, så en samtale tager udgangspunkt i samme liste.
30-01-2020 Ønsket imødekommes ikke, da de forskellige myndigheder udskriver egne oversigter, hvorfor det ikke er muligt at oprette en oversigt til borgeren, der kan tilpasses alle myndigheder.

Eksport af kalender fra Jobnet til egen kalender - sagsnr.: 75263

16-09-2015 Efterspørgsel efter huskeservice på opgaverne i loggen har affødt ønsket om, at borgeren kan eksportere sin kalender til egen kalender.
07-09-2017: Styrelsen har vurderet, at eksport af kalender til diverse kalendre, er omfangsrig og dyr at vedligeholde. Det vil desuden være en hyppig kilde til fejl forårsaget af ændringer i brugergrænseflader, som styrelsen ikke er herre over. 

Sidst opdateret: 16-09-2020