Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vejledninger til Selvbook

Styrelsen har udarbejdet vejledninger og guides til selvbooking på Jobnet og digital understøttelse af borgerens samtaleforløb.

Implementering af selvbook

Styrelsen har udarbejdet en pjece til ledere og jobkonsulenter med anbefalinger til, hvordan man kommer godt i gang med at implementere selvbooking i jobcenteret samt motivere borgere til at selvbooke.

Gode råd til implementering af selvbook (pdf) (nyt vindue)

Guides til borgere og sagsbehandlere

Styrelsen udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne på Jobnet. De kan med fordel benyttes i vejledningen af borgere, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære Jobnet at kende.

Alle har adgang til guides om Selvbook på Jobnet på Jobnets supportside:

Book eller ombook et møde - når du er dagpengemodtager og har fået en frist (nyt vindue)

Book, ombook eller meld afbud til et møde øvrige ydelsesmodtagere (nyt vindue)

Vejledninger om selvbooking

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene (nyt vindue)

Samtaletyper:

Oversigt over samtaletyper i forhold til kontaktgrupper - Maj 2023 (pdf)(nyt vindue)

Erfaringsopsamling om obligatorisk selvbooking

Styrelsen har gennemført en erfaringsopsamling om obligatorisk selvbooking i seks udvalgte jobcentre. Erfaringsopsamlingen samler op på de erfaringer jobcentre og borgere har haft med obligatorisk selvbooking, med særligt fokus på selvbooking for sygedagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i 1. kvartal af 2020.

Erfaringsopsamling (pdf) (nyt vindue)

Releasenoter

I forbindelse med release og patch udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse.

Releasenoter indeholder ligeledes beskrivelser af fejlrettelser.

Releasenoter
Sidst opdateret: 22-05-2023