Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Borgere i kontaktgruppe 2 og 12 skal ikke kunne sygemelde sig via Jobnet - sagsnr.: 364715

07-06-2023 Et jobcenter ønsker, at der bliver lukket for adgang til, at kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp kan sygemelde sig via Jobnet. Jobcentret oplever, at borgere ikke altid læser informationen på Jobnet med deraf følgende ekstra administrativt arbejde for jobcentret. 
07-06-2023 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om længere varighed på 'Opfølgning uden personlig kontakt (Standby) - sagsnr.: 300756

06-10-2022 Da der ikke længere er krav om sygeopfølgning hver 3. måned, ønsker et jobcenter mulighed for at kunne registrere 'Opfølgning uden personlig kontakt (Standby)' (id 41) med en varighed på mere end 3 måneder. 
28-11-2022 Den enkelte registrering kan foretages med en varighed på 3 måneder. Standby-ordningen handler om opfølgning uden kontakt, og styrelsen finder det i den forbindelse hensigtsmæssigt at fastholde et udløb for registreringen, så kommunen understøttes i at følge op på sagen. I nødvendigt omfang kan der på samme registreringstidspunkt foretages registrering af flere perioder i forlængelse af hinanden. Ændringsønsket imødekommes dermed ikke.

Ønske om nye afslutningsårsager ved raskmelding af sygedagpengemodtagere - sagsnr.: 299597

29-09-2022 Et jobcenter ønsker indførelse af flere afslutningsårsager ved raskmelding af sygedagpengemodtagere. Der er ønske om følgende nye afslutningsårsager:

 • Ordinært job (samme arbejdsgiver)
 • Ordinært job (ny arbejdsgiver)
 • A-dagpenge
 • Fleksjob (samme arbejdsgiver)
 • Fleksjob (ny arbejdsgiver)
 • Overgår til Ledighedsydelse
 • Uddannelse
 • Overgår til Kontanthjælp

29-09-2022 Der er tale om et ændringsønske, som jobcentret først skal afklare med sygedagpengesystemet (KSD) i forhold til, om KSD håndtere de nye afslutningsårsager - og i givet fald hvornår.

Ønske om ny fraværstype til fratagelse af mulighed for booking af telefonisk/digital samtale - sagsnr.: 262866

03-05-2022 Et jobcenter ønsker via ny fraværstype at kunne fratage en borger muligheden for at selvbooke en telefonisk eller digital samtale via Jobnet. Der er tale om, at jobcentret har vurderet, at samtalen skal afholdes personligt, jf. LAB § 33, stk. 2.
21-06-2022 Ændringsønsket er ikke imødekommet. Fravær/fritagelse skal registreres for en given periode, men borgerens ret til selv at vælge samtaleform skal vurderes fra gang til gang (individuel vurdering) og kan dermed ikke fratages for en fastsat periode.

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, ønskes mulighed for borgeren at vælge varighed:

 • 1 dag
 • Under 14 dage
 • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 07-06-2023