Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

 

Raskmelding med årsag 39 ”Afslutning efter 60 dage” skal ikke kunne registreres - sagsnr. 171919

12-03-2020 Kommuner, der er overgået til KSD, må ikke anvende raskmeldingsårsag 39 'Afslutning efter 60 dage' ved raskmelding fra jobcenter fagsystemet. Det skyldes, at KSD ikke kan håndtere denne årsag.

Derfor implementerer DFDG en validering således, at raskmeldingsårsagen ikke kan anvendes, når sygedagpengesystemet har tegnet et abonnement på sygefraværet.
12-03-2020 Forventes løst i release 2020-2 den 15-06-2020

'Barsel inden for 6 uger' skal kunne registreres på borgere i kontaktgruppe 4 og 5 - sagsnr.: 170782 og 170782

13-02-2020 Fritagelse med id 46 'Barsel inden for 6 uger' skal kunne registreres på borgere i kontaktgruppe 4 og 5 - i stedet for fritagelse med id 17 'Barsel inden for 4 uger'.
16-03-2020 Implementeret i release 2020-1 den 16-03-2020

'Krav om CV' skal kunne registreres på aktivitetsparate i kontaktgruppe 27 og 29 - sagsnr.: 170781

13-02-2020 Fritagelse med id 63 'Krav om CV' skal også kunne registreres på aktivitetsparate borgeren i kontaktgruppe 27 og 29.
16-03-2020 Implementeret i release 2020-1 den 16-03-2020.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, bør det være muligt for borgeren at vælge varighed:

  • 1 dag
  • Under 14 dage
  • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

'6 måneders bonus danskkundskaber' (id 59) skal kunne registreres på borgere i kontaktgruppe 18 - Sagsnr.: 169413

21-01-2020 'Fraværsforholdet '6 månedes bonus danskkundskaber' (id 59) skal kunne registreres på borgere i kontaktgruppe 18 'Selvforsørgede udlændinge omfattet af program efter INL'.
16-03-2020 Implementeret i release 2020-1 den 16-03-2020.

Mulighed for tilbagedatering af 'Barsel (max. 14 dage' i op til 8 uger - Sagsnr.: 165152

03-12-2019 Der ønske mulighed for at opdatere fraværsforholdet                    'Barsel (max. 14 dage) (id 4) i op til 8 uger.
16-03-2020 Implementeret i release 2020-1 den 16-03-2020.

Borgere, som er raskmeldt med årsag 'Tilkendt pension, bliver gentilmeldt af DFDG-batchjob - Sagsnr.: 143878

15-08-2019 Når en sygedagpengemodtager fra ledighed bliver raskmeldt med sidste sygedag d.d. eller en fremtidig dato, håndterer et DFDG-batchjob raskmelding natten efter sidste sygedag. Batchjobbet gentilmelder borgeren.
Der ønskes en ændring, sådan at batchjobbet ser på raskmeldingsårsagen. Er borgeren raskmeldt med en årsag, der forretningsmæssigt indebærer, at borgeren ikke skal være tilmeldt, skal batchjobbet ikke gentilmelde borgeren. 
16-03-2020 Løst i release 2019-4 den 09-12-2019, dog således at borger ved raskmelding bliver registreret i den kontaktgruppe, som borgeren blev sygemeldt fra. Dette er løst i release 2020-1 den 16-03-2020 (sagsnr. 164259).

Mulighed for syge- og raskmelding via Jobnet for fleksjobvisiterede - sagsnr.: 134349

07-03-2019 På samme måde som borger i kontaktgruppe 4 'Revalidend', 5'For-revalident' og 11 'Rehabilitent' kan syge- og raskmelde sig via Jobnet, bør det også være en mulighed for borgere i kontaktgruppe 7 'Fleksjobvisiteret (ledig)'.
16-03-2020 Implementeret i en release i 2020-1 den 16-03-2020.

Oplysning om pligt til at møde til samtaler ved sygemelding - sagsnr. 74892

07-09-2015 Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har pligt til at møde til de jobsamtaler, som jobcentret indkalder til - også selv om borgeren er sygmeldt (i det omfang sygdommen tillader det). Der ønskes information herom på siden 'Sygemelding' på Jobnet og i kvitteringen for sygemelding.
16-03-2020: implementeret i release 2020-1 den 16-03-2020.

Sidst opdateret: 16-03-2020