Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om mulighed for at kunne tilbagedatere fraværs-id 10 mere end 8 uger - sagsnr.: 308225

16-10-2022 Et jobcenter ønsker mulighed for at kunne tilbagedatere 'Ferie med feriepenge, feriedagpenge m.v' i mere end nuværende 8 uger. Jobcentret begrunder ønsket med, at virksomheder ofte ikke får meldt borgeres sygefravær rettidigt. I forbindelse med dette, vil jobcentret ikke kunne registrere evt. ferie, hvis dette er afholdt før 8 ugers begrænsningen.
13-03-2023 Implementeret i release 2023-1 den 13-03-2023

Ønske om længere varighed på 'Opfølgning uden personlig kontakt (Standby) - sagsnr.: 300756

06-10-2022 Da der ikke længere er krav om sygeopfølgning hver 3. måned, ønsker et jobcenter mulighed for at kunne registrere 'Opfølgning uden personlig kontakt (Standby)' (id 41) med en varighed på mere end 3 måneder. 
28-11-2022 Den enkelte registrering kan foretages med en varighed på 3 måneder. Standby-ordningen handler om opfølgning uden kontakt, og styrelsen finder det i den forbindelse hensigtsmæssigt at fastholde et udløb for registreringen, så kommunen understøttes i at følge op på sagen. I nødvendigt omfang kan der på samme registreringstidspunkt foretages registrering af flere perioder i forlængelse af hinanden. Ændringsønsket imødekommes dermed ikke.

Ønske om nye afslutningsårsager ved raskmelding af sygedagpengemodtagere - sagsnr.: 299597

29-09-2022 Et jobcenter ønsker indførelse af flere afslutningsårsager ved raskmelding af sygedagpengemodtagere. Der er ønske om følgende nye afslutningsårsager:

 • Ordinært job (samme arbejdsgiver)
 • Ordinært job (ny arbejdsgiver)
 • A-dagpenge
 • Fleksjob (samme arbejdsgiver)
 • Fleksjob (ny arbejdsgiver)
 • Overgår til Ledighedsydelse
 • Uddannelse
 • Overgår til Kontanthjælp

29-09-2022 Der er tale om et ændringsønske, som jobcentret først skal afklare med sygedagpengesystemet (KSD) i forhold til, om KSD håndtere de nye afslutningsårsager - og i givet fald hvornår.

Ønske om mulighed for fritagelse af ukrainske borgere, som er over folkepensionsalderen - sagsnr.: 266421 og 270147

25-05-2022 Der ønskes et nyt fraværsforhold til registrering af fritagelse for deltagelse i tilbud for ukrainske borgere som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og som er over folkepensionsalderen.
13-03-2023 Implementeret i release 2023-1 den 13-03-2023.

Ønske om ny fraværstype til fratagelse af mulighed for booking af telefonisk/digital samtale - sagsnr.: 262866

03-05-2022 Et jobcenter ønsker via ny fraværstype at kunne fratage en borger muligheden for at selvbooke en telefonisk eller digital samtale via Jobnet. Der er tale om, at jobcentret har vurderet, at samtalen skal afholdes personligt, jf. LAB § 33, stk. 2.
21-06-2022 Ændringsønsket er ikke imødekommet. Fravær/fritagelse skal registreres for en given periode, men borgerens ret til selv at vælge samtaleform skal vurderes fra gang til gang (individuel vurdering) og kan dermed ikke fratages for en fastsat periode.

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, ønskes mulighed for borgeren at vælge varighed:

 • 1 dag
 • Under 14 dage
 • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 13-03-2023