Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til tilmelding og registrering i jobcentret

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til tilmelding/registrering i jobcentret, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato. 

Mulighed for at kunne udstille alle kontaktpersoner på Jobnet - sagsnr. 380252

31-07-2023 Et jobcenter ønsker mulighed for at kunne udstille alle ansvarlige på en borgers kontaktforløb for borgeren på Jobnet og ikke kun de ansvarligere, hvis roller har hjemmel i lovgivningen - som fx koordinerende sagsbehandler.
31-07-2023 Ændringsønsket er modtaget

Udrejste borgere skal forblive i nuværende jobcenter - sagsnr.: 339921

16-03-2023 Når en borger i CPR bliver registreret som udrejst i CPR flytter DFDG automatisk borgeren til Jobcenter København. Dette ønskes ændret, så borgeren forbliver registreret i seneste jobcenter.
18-09-2023 Løst i release 2023-3 den 18-09-2023

Ønske om ny kontaktperson 'Forældremyndighed/forældre' - sagsnr. 338429

10-03-2023 Et jobcenter ønsker mulighed for at kunne registrere ny type kontaktperson 'Forældremyndighed/forældre'.
10-03-2023 Ændringsønsket er modtaget 

Ønske om skift af kontaktgruppe ved raskmelding af borgere i ktg. 18 og 19 - sagsnr. 236194

05-10-2021 Når er borger, som er sygemeldt i kontaktgruppe 24 fra kontaktgruppe 18 eller 19, ønskes kontaktgruppen automatisk skiftet tilbage til 18/19, når borgeren bliver raskmeldt.
05-10-2021 Ændringsønsket er modtaget

Tællerdata om 225-timers reglen udstilles endnu ikke for borgere i KY-kommuner

28-06-2021 Tællerdata om 225-timers reglen udstilles endnu ikke i DFDG/Jobnet på borgere i kommuner, der er overgået fra KMD Aktiv til KY.
06-09-2022 Løsningstidspunktet er ikke fastlagt, da STAR endnu ikke modtager oplysningerne fra KY.

Ønske om mulighed for at kunne registrere mobilnumre fra andre lande end Sverige og Tyskland - sagsnr. 178913

26-06-2020 Der er fra jobcentre ønske om mulighed for at kunne registrere mobilnummer fra andre lande - fx Polen.
26-06-2020 Ændringsønsket er oprettet

Visning af helbredsmæssige begrænsninger på Jobnet - sagsnr.: 120253

27-03-2018 Der er ønske om, at registreringer af helbredsmæssige begrænsninger bliver vist for borgeren på Jobnet.
27-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Sidst opdateret: 18-09-2023