Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til tilmelding og registrering i jobcentret

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til tilmelding/registrering i jobcentret, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ved log ind på Jobnet bør 'Vigtig information' default være klappet ud - sagsnr. 170179

30-01-2020 Når en borger logger på Jobnet, og der ikke vises informationskort, er elementet 'Vigtig information' klappet ud. Får borgeren derimod vist informationskort, er 'Vigtig information' klappet sammen. Begrundelsen for dette var, at knappen til 'Tjek jobforslag' skulle være synlig. Da denne funktion er udfaset, er der dermed ingen begrundelse for at 'Vigtig information' er klappet sammen.
19-02-2020 Implementeret i patch den 18-02-2020. 

Ønske om ændring af fejltekst ved afmelding med en dato, som ligger mere end 30 dage frem i tid - sagsnr.: 166476

19-12-2019 Ved afmelding via Jobnet med en dato, som ligger mere end 30 dage frem i tid, få borgeren vist følgende følgende besked:

"Du kan tidligst afmelde dig fra dags dato, og senest den DD. MM. ÅÅÅÅ".

Flere borgere misforstår teksten, hvorfor den ønskes ændret til:

"Du kan afmelde dig pr. dags dato eller maksimalt 30 dage frem i tid.".
12-03-2020 Er implementeret i release 2020-1 den 16-03-2020

Borgere, som er raskmeldt med årsag 'Tilkendt pension, bliver gentilmeldt af DFDG-batchjob - Sagsnr.: 143878

15-08-2019 Når en sygedagpengemodtager fra ledighed bliver raskmeldt med sidste sygedag d.d. eller en fremtidig dato håndterer, et DFDG-batchjob raskmelding natten efter sidste sygedag. Batchjobbet gentilmelder borgeren.
Der ønskes en ændring, sådan at batchjobbet ser på raskmeldingsårsagen. Er borgeren rakmeldt med en årsag, der forretningsmæssigt indebærer, at borgeren ikke skal være tilmeldt, skal batchjobbet ikke gentilmelde borgeren. 
17-03-2020 Løst i release 2019-4 den 09-12-2019, dog således at borger ved raskmelding bliver registreret i den kontaktgruppe, som borgeren blev sygemeldt fra. Dette er løst i release 2020-1 den 16-03-2020 (sagsnr. 164259).

Visning af helbredsmæssige begrænsninger på Jobnet - sagsnr.: 120253

27-03-2018 Der er ønske om, at registreringer af helbredsmæssige begrænsninger bliver vist for borgeren på Jobnet.
27-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Uoverensstemmelse mellem tilmeldehistorik i JobKon og DFDG  - sagsnr.: 120002

23-03-2018 I JobKon bliver til- og afmeldinger, som er foretaget på samme dag ikke vist i JobKon. Det er konstateret, at dette giver et misvisende billede af en borgers tilmeldehistorik, hvis der ved til- og afmelding samme dag er sket et kontaktgruppeskift. Hvis dette er tilfældet, bør til- og afmeldingen vises i JobKon.
23-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Historiske datoer bør ikke kunne vælges i kalenderen under 'Afmelding' på Jobnet - sagsnr.: 95180

14-12-2016 I kalenderen på siden 'Afmelding' kan der vælges en historisk dato til trods for, at afmelding tidligst kan foretages med dags dato. Historisk dato bør derfor ikke kunne vælges.
14-12-2016 Ændringsønske er oprettet

Sidst opdateret: 17-03-2020