Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny analyse af beskæftigelsen blandt personer med handicap

27-09-2021

Beskæftigelsesgabet mellem personer med og uden handicap er blevet mindre over en årrække, men fra 2019 til 2020 faldt beskæftigelsen blandt personer med handicap.

VIVE har i en ny rapport analyseret beskæftigelsessituationen blandt personer med handicap i 2020. Rapporten konkluderer blandt andet, at 22,5 pct. af Danmarks befolkning – svarende til cirka 760.000 personer – efter eget udsagn har et handicap. 10,6 pct. angiver at have et større, selvvurderet handicap. Dette er en lille stigning i forhold til 2019, hvor 21,1 pct. angav at have et handicap.

55 pct. af personer med et selvvurderet handicap var i beskæftigelse i 2020, mens det gjaldt 84 pct. af personer uden handicap. Ser man på størrelsen af handicappet, er 34 pct. af personer med et større handicap i beskæftigelse, mens det samme gælder 74 pct. af personer med et mindre handicap.

Analysen peger på, at beskæftigelsen blandt personer med handicap har været stigende over en årrække, men at der fra 2019 til 2020 har været en nedadgående udvikling for personer med større handicap. Rapporten peger på, at covid-19 pandemiens indvirkning på arbejdsmarkedet kan have haft en betydning for udviklingen.

Derudover viser analysen, at uddannelsesgabet mellem personer med og uden handicap er blevet mindre gennem en årrække, når der ses på, hvor mange der har grundskole som højest fuldførte uddannelse. til gengæld er uddannelsesgabet steget en smule, når der ses på, hvor mange i de to grupper, der har en lang videregående uddannelse.

Analysen er foretaget af VIVE i 2020-2021 og er baseret på surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse koblet med andre registerdata.  I surveyen er et repræsentativt udsnit af befolkningen blandt 16-64 årige blevet stillet en række spørgsmål om handicap.

Rapporten bygger videre på den tilsvarende rapport om beskæftigelsessituationen for personer med handicap i 2019. VIVE har i 2020 kortlagt gruppen af personer med handicap og har undersøgt en række beskæftigelsespolitiske indikatorer, herunder blandt andet beskæftigelsesstatus og jobsøgning.

Læs hele analysen her:

VIVEs hjemmeside: Handicap og beskæftigelse 2020 (pdf) (nyt vindue)