Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd dækker Sydjylland og Fyn.

Arbejdsmarkedsdirektør: Peter Graversen

Sekretariatschef : Uffe Poulsen

Arbejdsmarkedskontor Syd har til formål at være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STARs) regionale forankring i Syddanmark og i samarbejde med STARs fagkontorer at understøtte, at politiske reformer og initiativer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl. 

Arbejdsmarkedskontoret gennemfører netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt på at udvikle og styrke servicen over for virksomhederne.

Arbejdsmarkedskontoret skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontor Syd er sekretariat for to regionale arbejdsmarkedsråd (RAR): RAR Sydjylland og RAR Fyn, som bl.a. har en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

De regionale arbejdsmarkedsråd skal desuden sikre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU). Formålet er at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job & Handicap hører under Arbejdsmarkedskontor Syd.

Workindenmark

Workindenmark blev etableret med aftalen om Jobplanen fra 2008, der fastlagde, at der skulle sikres en kvalificeret og professionel håndtering af international rekruttering. Workindenmark hjælper virksomheder i Danmark med at skaffe kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Workindenmark-centret ligger i Odense og tilhører organisatorisk Arbejdsmarkedskontor Syd i Odense.

Workindenmarks tilbud til virksomheder

Workindenmark

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH)

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) er en landsdækkende vejledningsenhed, der har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. SJH ligger i Odense og tilhører organisatorisk Arbejdsmarkedskontor Syd i Odense.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage samt en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene mulighed for sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

SJH henvender sig til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. En særlig udvalgt målgruppe er jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet, for hvem SJH arrangerer temadage og konferencer samt understøtning af nøglepersonernes regionale netværk.

Kontakt Specialfunktionen Job & Handicap

Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende møder, seminarer m.m. arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Syd.

Aktivitetskalender - AMK Syd

Kontakt

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Sidst opdateret: 07-03-2024