Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord dækker Nord-, Vest- og Østjylland.

Ledelse: 

  • Arbejdsmarkedsdirektør: Anders Daugberg Stryhn 
  • Arbejdsmarkedschef: Søren H. Søndergaard

Arbejdsmarkedskontorer (AMK) er kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der er tre Arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark: AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst.

AMK Midt-Nord har til huse i Aalborg og fungerer som STARs regionale forankring i Nordjylland og Midtjylland, der i samarbejde med STARs fagkontorer understøtter, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl. 

AMK Midt-Nord skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt styrke servicen overfor virksomhederne.

AMK Midt-Nord skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

AMK Midt-Nord er desuden sekretariat for tre Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) - nemlig: RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

De tre RAR har bl.a. har en vigtig koordinerende opgave i regionalt at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.   

Det er AMK Midt-Nord, der bestyrer de tre råds hjemmesider.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende møder, seminarer m.m. arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.

Aktivitetskalender - AMK Midt-Nord

Kontakt

Jobcentrene er meget velkomne til at kontakte arbejdsmarkedskontorerne, hvis de ønsker mere specifik bistand i relation til deres arbejde med at implementere reformer:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Sidst opdateret: 13-03-2024