Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tiltagende rekrutteringsudfordringer

02-10-2021

Undersøgelsen for september 2021 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark i tiden umiddelbart før og efter genåbningen i starten af 2021.

Rekrutteringssurveyen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at rekrutteringsudfordringerne på arbejdsmarkedet er stigende. De nye tal for forgæves rekrutteringer baseres bl.a. på jobopslag fra perioden under den store genåbning i foråret 2021, hvor der skete en stor stigning i efterspørgslen på arbejdskraft målt på jobopslag.

De tiltagende rekrutteringsudfordringer observeres i alle brancher og alle RAR-områder ift. surveyen fra juni 2021.

Undersøgelsen for september 2021 omhandler jobopslag fra december 2020 til maj 2021 og viser følgende:

  • 31 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves i september 2021 (målt over det seneste halvår). Det er den højest målte forgæves rekrutteringsrate siden 2008 og en markant stigning i forhold til seneste måling i juni 2021, hvor den var på 22,5 pct.
  • 17 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat, mens 14 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.
  • Opgjort i antal var der ca. 110.000 forgæves rekrutteringer i september 2021 (målt over det seneste halvår), hvilket er det højeste antal siden foråret 2008. Antallet afspejler bl.a. den økonomiske aktivitet i forbindelse med genåbningen efter 2. bølge af corona-krisen. I juni 2021 var antallet af forgæves rekrutteringer 65.450.
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i september 2021 mindst i RAR Nordjylland og størst i RAR Sjælland.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst inden for ”Hoteller og restauranter” samt ”Bygge & anlæg” og mindst indenfor ”Undervisning” samt ”Kultur og fritid”.
  • 44 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer melder om produktionstab afledt heraf.

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, september 2021

Information om metoden finder du her:

Rekrutteringssurveys