Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evaluering af Senior Erhverv Danmark 2018 – 2020

08-11-2021

Senior Erhverv Danmarks primære opgave er at hjælpe ledige seniorer over 50 år tilbage i beskæftigelse.

STAR har siden 2000 forvaltet bevillingerne til 22 frivillige netværk under Senior Erhverv Danmark, gennem puljen for Selvaktiveringsgrupper for seniorer. I januar 2020 havde netværkene knap 2.300 medlemmer.

Der er nu foretaget en evaluering af Senior Erhverv Danmark for perioden 2018 til 2020. Evalueringen er foretaget af VIVE og viser følgende:

  • Ca. en fjerdedel af netværksmedlemmerne kommer i job i løbet af et år. Analysen kan ikke sige, om dette skyldes deltagelse i seniornetværkene.
  • Det koster i gennemsnit 6.480 kr. pr. medlem, der kommer i job, ift. netværkenes samlede udgifter.
  • Senior Erhverv netværkene repræsenterer i perioden 2018-2020 en gruppe ledige seniorer, som ser ud til at have mere vanskeligt end gennemsnittet ved at finde tilbage i arbejde.
  • Seniorerne oplever, at både de jobrettede- og sociale aktiviteter bidrager til at hjælpe dem i job.
  • Medlemmerne oplever, at seniornetværkene er et positivt supplement til jobcentrene.
  • Størstedelen finder job gennem traditionel jobsøgning og personligt netværk.
  • Netværkene drives af frivillige seniorer, som løbende finder job og melder sig ud igen. Derfor er der stor udskiftning blandt medlemmer og et svingende aktivitetsniveau i de lokale netværk.

Senior Erhverv er etableret i 1995 som et frivilligt netværk for jobsøgende seniorer over 50 år. Aktiviteterne indebærer bl.a. etablering af netværk til jobsøgning, kurser, erfaringsformidling samt projekter, der har til formål at fremme nye jobområder. Bevillingen er udmøntet fra puljen Selvaktiveringsgrupper for ledige seniorer som følge af aftale om satspuljen for 2019 af november 2018.

STAR fik gennemført en lignende evaluering i 2017 for perioden 2015-2016.

VIVE: Evaluering af Senior Erhverv Danmark 2018-2020 (nyt vindue)