Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evaluering af varslingsindsatsen i 2020

22-11-2021

En ny evaluering viser, at varslingsindsatsen i 2020 især har bidraget til kompetenceudvikling og brancheskift, og at indsatsen kan gøres mere jobrettet.

Jobcentre kan få tilskud til lokale initiativer fra varslingspuljen for at sikre en hurtig og aktiv indsats ved større afskedigelser af store betydning for et lokalområde. Beskæftigelsesrådet har iværksat en evaluering af varslingsindsatsen, efter den i 2020 havde et historisk stort omfang som følge af corona-krisens konsekvenser for bl.a. luftfartsbranchen.

BDO og HBS Economics har udarbejdet rapporten med bistand fra STAR.

De væsentligste resultater er følgende:

  • Der er generelt stor opbakning til ordningen blandt både jobcentre og virksomheder.
  • Deltagerne i varslingsindsatsen er overvejende mænd. En fjerdedel af deltagerne er ufaglærte, og 41% har baggrund som faglærte.
  • Indsatsen bidrager især til opkvalificering og brancheskift. Kun 5% af deltagerne angiver at have fået jobformidling som del af indsatsen.
  • En effektanalyse viser, at beskæftigelsesniveauet er lavere hos deltagere i indsatsen tre måneder efter fratrædelsen fra virksomheden, sammenlignet med en kontrolgruppe. Effektresultatet er dog forbundet med usikkerhed på grund af metodiske forbehold.
  • Administrationen af indsatsen er overordnet fleksibel, men omfatter mange aktører og procestrin. Der er en uensartet praksis i registrering og monitorering af aktiviteterne i indsatsen.

På baggrund af resultaterne anbefales det blandt andet at styrke brugen af jobrettede aktiviteter i varslingsindsatsen og se på administrationen af ordningen fx i forhold til at mindske antallet af sagsgange i ansøgningsprocessen.
Evalueringen er baseret på kvantitative registerdata, en borgersurvey og et omfattende kvalitativt datamateriale fra interviews.

Læs evalueringen her:

Evaluering af varslingsindsatsen i 2020