Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny pulje for 2022 til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

30-11-2021

Kommunerne har igen mulighed for at få tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv.

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Der er for 2022 afsat 15 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommunerne.

Puljen udmeldes med forbehold for, at Finansloven for 2022 vedtages med de forventede beløb. At udmeldingen sker nu skyldes, at målgruppen for puljen har ret til tilbud finansieret af puljen fra d. 1. januar 2022, hvorfor der vil blive afgivet tilsagn om tilskud primo januar 2022.

Kommuner, der ønsker tilskud fra puljen i 2022, skal aktivt tilkendegive behov for tilskud fra puljen ved at indsende et budget via tilskudsportalen senest den 14. december kl. 12.00.

Læs mere om puljen her:

Opslag: Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv -2022