Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fortsat tiltagende rekrutteringsudfordringer

14-12-2021

En undersøgelse for december 2021 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation i en periode med nedlukning af visse brancher, men især den gradvise genåbning primo året 2021.

Rekrutteringssurveyen for december 2021 bygger på data, der er indsamlet over perioden juli 2021 til december 2021 og vedrører jobopslag fra perioden marts 2020 til august 2021. Resultatet afspejler således stillinger, der er slået op henover sommeren 2021, og hvor rekrutteringerne er foregået i sommeren og efteråret 2021.

Undersøgelsen for december 2021 viser følgende:

  • 33 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves i december 2021. Det er den højest målte forgæves rekrutteringsrate siden 2008. Højere end seneste survey fra september 2021 på 31 pct. og markant højere end juni 2021 på 22 pct.
  • 18 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat, mens 15 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.
  • Opgjort i antal var der ca. 158.000 forgæves rekrutteringer i december 2021 (målt over det seneste halvår), hvilket er det højeste antal siden foråret 2008. Antallet afspejler den økonomiske aktivitet i forbindelse med genåbningen fra midten af 2021. I september 2021 var antallet af forgæves rekrutteringer 110.000, og i juni 2021 var antallet 65.000.
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i september 2021 mindst i RAR Hovedstaden og størst i RAR Vestjylland.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst inden for ”Hoteller og restauranter” samt ”Bygge og anlæg” og mindst indenfor ”Kultur og fritid” samt ”Finansiering og forsikring”.

Rekrutteringssurvey, december 2021

Metoden bag Rekrutteringssurveys og tidligere Rekrutteringssurveys