Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Lovforslag om ændring af sygedagpengeloven og barselsloven

02-12-2021

I lyset af coronasituationen har beskæftigelsesministeren fremsat et lovforslag om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19.

Med lovforslaget udmøntes trepartsaftale af 23. november 2021 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter (FH, DA, AC, KL og Danske Regioner) om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Arbejdsgiver får ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første fraværsdag, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom. Tilsvarende foreslås en selvstændig erhvervsdrivende at kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.
  • Forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af, at barnet er konstateret smittet med covid-19 eller er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., får ret til dagpenge efter barselsloven. Gælder både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af stigningen i antallet af smittede med covid-19, foreslås, at retten til refusion fra første dag og sygedagpenge til selvstændige skal gælde i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Tilsvarende foreslås, at retten til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 skal gælde for samme periode.

Lovforslaget er fremsat torsdag d. 2. december 2021.

Folketingets hjemmeside: L 98 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven