Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Forbedret digital understøttelse af unge på vej i uddannelse

21-01-2022

Ny og forbedret digital understøttelse af unges overgang til uddannelse skal bidrage til, at flere unge fastholdes i uddannelse.

En ny digital understøttelse af unges overgang til uddannelse skal bidrage til en mere målrettet og effektiv deling af relevante oplysninger mellem kommune og uddannelsesinstitution om unge, der har et uddannelsespålæg.

Når en ung med et uddannelsespålæg bliver optaget på en uddannelse, skal kommunerne lave en konkret og fremadrettet vurdering af, om den unge har brug for støtte i uddannelsen. Kommunen skal bl.a. angive hvilken type støtte, der vurderes at være behov for, om den unge i forvejen er tilknyttet en støtteperson, samt hvordan uddannelsesinstitutionen kan komme i kontakt med kommunen, hvis der er behov. Uddannelsesinstitutionen skal herefter kvittere for modtagelsen af oplysningerne ved at sende relevante kontaktoplysningerne retur til kommunen. Intentionen er, at der fra start skabes en nem mulighed for dialog og samarbejde om den unge. Oplysningerne deles som noget nyt direkte via de eksisterende fagsystemer i kommunerne og på uddannelsesinstitutionerne.

Den nye løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Løsningen er udviklet på baggrund af eksisterende viden på området samt med tæt brugerinddragelse blandt medarbejdere i kommuner og på uddannelsesinstitutioner og understøtter de nye lovkrav til, hvad kommunen skal underrette uddannelsesinstitutionerne om, når unge overgår fra uddannelseshjælp til uddannelse med et uddannelsespålæg, som trådte i kraft pr. 1. januar 2022.

Mere viden og tips: Pjece om samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitutionerne om de unge

I pjecen "Samarbejde hjælper unge i uddannelse - God digital deling af oplysninger om unge" findes både viden og praksisnære anbefalinger til samarbejdet om de unge mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. Pjecen er opdateret med den nye digitale løsning, og der gives gode råd til arbejdsgangene, der knytter sig til den digitale deling af oplysninger om de unge.

Pjece: Samarbejde hjælper unge i uddannelse - God digital deling af oplysninger om unge