Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tilsynsbrevet vedrørende 2020 er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse

18-01-2022

Tilsynsbrevet vedrørende regnskabsåret 2020 og tilsynets vurdering af bestyrelsens svar er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Tilsynet med Udbetaling Danmarks bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender et tilsynsbrev til bestyrelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte tilsynsbrevet vedrørende regnskabsåret 2020 til Udbetaling Danmarks bestyrelse i september 2020, og bestyrelsen svarede på tilsynsbrevet i oktober 2020. Bestyrelsens svar på det årlige tilsynsbrev afrundes med et brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse den 17. januar 2022.

Beskæftigelsesministeren fører i samarbejde med en række andre ministerier tilsyn med, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark varetager sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen. I praksis koordineres tilsynsopgaven af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tilsynsbrevene bygger blandt andet på årsrapporten fra Udbetaling Danmark for det forudgående år, redegørelser fra en række klageinstanser om kvaliteten i sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark og en beretning til tilsynet fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

I 2020 udbetalte Udbetaling Danmark 236 mia. kr. til ca. 2,4 mio. ydelsesmodtagere. Der er således udbetalt 6 mia. kr. flere ydelseskroner end i 2019.

Læs tilsynsbrevet til Udbetaling Danmarks bestyrelse vedrørende 2020, relevante nøgletalstabeller og bestyrelsens svar på tilsynsbrevet.

Tilsyn med Udbetaling Danmark